• BIST 101.090
  • Altın 200,828
  • Dolar 4,7878
  • Euro 5,6116
  • Ankara : 23 °C
  • İstanbul : 23 °C
  • İzmir : 26 °C
  • Çankırı : 23 °C
  • Antalya : 24 °C
  • Eskişehir : 19 °C

AKP'li bakanın babası 36 bin dönümlük meranın peşinde!

AKP'li bakanın babası 36 bin dönümlük meranın peşinde!
AKP'lilerin mera sevgisi bitmiyor...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Antalya’da mera alanının kendisine satılması için başvurdu. Osman Çavuşoğlu’nun talip olduğu alan, 03/04/2009’da Antalya İl Mera Komisyonu tarafından, mera alanı olarak belirlenmişti. Talebe olumlu yanıt verilmesi halinde 36 bin dönümlük arazinin fiyatının ne olacağı merak ediliyor.

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu­’nun ba­ba­sı Os­man Ça­vu­şoğ­lu­’nun is­te­ği üze­ri­ne An­tal­ya­’da 2009’da ‘me­ra ara­zi­si­’ tescil edi­len böl­ge­nin bu vas­fın­dan çı­ka­rı­la­ca­ğı ile­ri sü­rül­dü.

Dİ­LEK­ÇEY­LE­ OR­TA­YA­ ÇIK­TI
Kar­şı Ga­ze­te­’nin ha­be­ri­ne gö­re, her plat­form­da ta­rı­ma ve hay­van­cı­lı­ğa en bü­yük des­te­ği ver­di­ği­ni id­di­a eden AKP hü­kü­me­ti­nin, ‘men­fa­at’ söz ko­nu­su ol­du­ğun­da söy­le­dik­le­ri­ni çok ko­lay unut­tu­ğu­nun işa­re­ti olan skan­dal, Ba­kan Ça­vu­şoğ­lu­’nun ba­ba­sı Os­man Ça­vu­şoğ­lu­’nun, Gün­doğ­muş böl­ge­sin­de 36 bin dö­nüm­lük ara­zi için 04.09.2014’te Alan­ya Kay­ma­kam­lı­ğı­’na bir di­lek­çe ver­me­siy­le or­ta­ya çık­tı. Ça­vu­şoğ­lu di­lek­çe­sin­de, ara­zi­nin me­ra vas­fın­dan çı­kar­ı­la­rak ken­di­si­ne sa­tıl­ma­sı­nı ta­lep etti. Söz ko­nu­su alan, İl Me­ra Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan, hay­van­cı­lık ile uğ­ra­şan va­tan­daş­la­rın kul­la­nı­mı için me­ra ala­nı ola­rak be­lir­len­miş­ti.

ALANYA MAL MÜDÜRÜ’NE BASKI
Nor­mal şart­lar­da böl­ge­nin me­ra ala­nın­dan çı­ka­rıl­ma­sı için be­del öden­me­si ge­re­ki­yor. An­cak id­di­aya gö­re Os­man Ça­vu­şoğ­lu­’nun sa­tın al­ma ta­le­bin­den son­ra, bu meb­la­ğın çok dü­şük se­vi­ye­le­re çe­kil­me­si plan­la­nı­yor. Ala­nın sa­tıl­ma­sı için İl Me­ra Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­nin bas­kı al­tı­na alın­dı­ğı, usul­süz sa­tı­şa kar­şı çı­kan Alan­ya Mal Mü­dü­rü­’nün gö­rev­den alı­na­ca­ğı da id­di­alar ara­sın­da.

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sözcü 18 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : .../... | Haber Yazılımı: CM Bilişim