• BIST 103.235
  • Altın 197,827
  • Dolar 4,7171
  • Euro 5,5018
  • Ankara : 17 °C
  • İstanbul : 23 °C
  • İzmir : 26 °C
  • Çankırı : 17 °C
  • Antalya : 24 °C
  • Eskişehir : 17 °C

Çankırı Valiliğinde kaybolan dilekçe ve ...

Çankırı Valiliğinde kaybolan dilekçe ve ...
Çankırı'da yaşanmış düşündürücü bir olayın ayrıntılarına Sözcü18 Haber Merkezi ulaştı...

Şabanözü ilçe postanesinden 6 Kasım 2012 tarihinde Çankırı Valiliği'ne "taahhütlü" olarak gönderilen zarf, PTT kayıtlarında "8 Kasım 2012 tarihinde teslim edildi" olarak görülmesine karşın ortada yok!

Şabanözü-Gümerdiğin beldesinde emeklilik hayatını sürdüren Yusuf Türkanoğlu'nun başına gelenler Çankırı'da yaşanan bazı olayların da fotoğrafını daha yakından görmemize vesile olacak türden!
 
 
"Çankırı Valiliğinde kaybolan şikayet ve soruşturma isteği" içeren "kayıp dilekçe"ye ulaşan Sözcü18 Haber Merkezi, "vatandaş - İl Tarım Müdürlüğü - yüklenici firma" arasında yaşanan ve tam anlamıyla başta Tarım Bakanlığı müfettişleri olmak üzere Cumhuriyet Savcılarının ivedilikle harekete geçmesi gereken bir konuyu ortaya koyduğunu düşünmekte!
 
TARIM BAKANLIĞI'NIN ÇİFTÇİYE DESTEĞİ
GÜNLÜK YAŞAMDA OLAYLARI NERELERE TAŞIMAKTA!
Bilindiği gibi Tarım Bakanlığı, 2005 yılından bu yana Türk çiftçisini destekleme programı çerçevesinde "makine ve ekipman alımları desteği" vermekte. Verilen bu destek Çankırı bölgesinde 2011 yılı için yaklaşık 2 milyon tl gibi oldukça yüksek rakamlara ulaşmış durumda!
 
Ortada böylesine azımsanmayacak rakamlarda bir "maddi destek" olunca, bu durumun bazı suistimallere uğraması da gayet normal!
 
Yusuf Türkanoğlu adlı vatandaşın ortaya attığı iddialar da bu suistimalin boyutlarının çok daha iyi anlaşılabilmesi yönünde hayli önemli. İsterseniz Sözcü18 Haber Merkezi olarak önce vatandaşın "Valilik koridorlarında" kaybolan dilekçesine bir göz atalım ve sonrasında yaşanan olayları değerlendirelim:
 
KAYBOLAN DİLEKÇE!
 
"VALİLİK MAKAMINA
Şabanözü Gümerdiğin Kasabasında çiftçilikle iştigal etmekteyim. 2011 yılı içerisinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında bahçe el traktörüne başvuruda bulunmuş idim. Daha sonradan almadığım halde, Tebliğ kapsamında hibe desteğinden yararlandığımın tarafıma haberi geldi. 
 
Konuyla ilgili olarak Çankırı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne giderek yetkililerle “ben traktörü almadım diye” şifahen görüştüm. Bahse konu bahçe el traktörünün bilgim dışında çeşitli işlemlerden geçerek almadığım halde, Çankırı Merkez’de bulunan Başak Tarım Ticaret sahibi Celal Kaman’dan almış gibi gösterilerek hibe desteği kapsamında yeraldığım ve hibe desteğinin adı geçen firmaya ödeme yapıldığını öğrendim. 
 
Çankırı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile şifahi yaptığım görüşmelerde tarafıma artık herhangi bir şey yapılamaz diye söylendi. İl Müdürlüğünden sonuç alamayınca bunun üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına dilekçe ile durumu beyan ettim. 
 
Bunun üzerine İl Müdürlüğü tarafından 04.10.2012 tarih ve 5731 sayılı yazı ile “2011 yılı 7. Etap Makine ve ekipman hibe desteklemesi kapsamındaki bahçe el traktörüne ait 5.700 TL lik hibe tutarı yüklenici firma tarafından (Başak Ziraat) Bakanlığımız Merkez saymanlığı hesabına geri iade edilmiştir.” ifadeleri ve ekinde yeralan 03.10.2012 tarihli Ziraat Bankası Çankırı Merkez Şubesi (yatıran Celal Kaman - miktar 5.700 TL) dekontu tarafıma cevap olarak gönderilmiştir. 
 
Duyarlı ve sağduyulu bir vatandaş olarak bu tebliği ben inceledim. İlgili tebliğin 22. Maddesinin 1.fıkrasına istinaden tarafıma desteklemenin çıktığı tebliğ edildi. Yine ilgili tebliğin 23. Maddesinin 1.fıkrasına istinaden hibe sözleşmesini imzaladım. 
 
Bu işlemlerden sonra ben hiçbir işlem yapmadım. 
 
Ancak Tebliğden öğrendiğim üzere; 
 
Hibe desteği ödeme talebi
 
MADDE 28 – (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.
 
(2) Mal alımı faturası ve başvuru sahibinin ödemeye ilişkin banka dekontunun tarihleri, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorunda olup bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Başvuru sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, IBAN numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, 10 gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder.
 
(3) İl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipman için yerinde tespit tutanağını, basınçlı sulama tesislerinde ise basınç testi ve kabul tutanağını 45 gün içerisinde düzenler. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.
 
(4) İl müdürlüğü ödeme belgelerini; hibe sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından kontrol ettikten sonra ödeme icmallerini ve internet ortamında oluşturulmuş veri tabanı girişlerini onaylayarak Genel Müdürlüğe gönderir. Gönderilecek onaylı ödeme icmal ve sistem çıktıları birbirleri ile uyumlu olmalıdır.
Denilmektedir. 
 
Tarafımdan az önce de belirttiğim üzere : Ben sözleşmenin imzalanmasının akabinde 28.madde ile ilgili hiçbir işlem yapmadım. 
 
Hiçbir işlem yapmadığım halde hibe ödemesi nasıl ve hangi evraklarla yapıldı? 
 
Bu çerçevede Yine 28. Maddede yer alan;
 
1)Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura (Fatura hangi firma tarafından düzenlendi.) 
 
2) Başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine (tarafımdan sözde ödenen dekont) dair dekont
 
3) malın teslim alındığına dair belge (tarafımdan sözde teslim alınma evrakları)
 
4) makine ve ekipman için yerinde tespit tutanağı
 
Bu belgeler İl Müdürlüğü’ndeki dosyamda mevcut ise birer nüshalarının tarafıma verilerek hukuki zeminde haksız kazanç sağlayanlar hakkında yasal işlem yapabileyim. 
 
Dilekçemin başında da belirttiğim üzere sözleşme imzalanmasını müteakip 28.madddede yer alan hiçbir işlemi yapmadım. Ama benim adıma birileri 5.700 TL + KDV’yi Ziraat Bankası hesabına kim veya kimler yatırdı? Yine KDV’yi yüklenici hesabına kimler yatırdı?  
 
Teslim almadığım bahçe el traktörünün yerinde teslim tutanağı nerede?
 
İl Müdürlüğünce 04.10.2012 tarihinde tarafıma 2 ay sonra gönderilen yazıda da görüleceği üzere, yüklenici Başak Ziraat sahibi Celal Kaman tarafından 03.10.2012 tarihinde Ziraat Bankası Çankırı Merkez Şubesi yatırılan 5.700 TL lik miktar) neden yatırttırıldı? Eğer yatırttırıldı ise haksız kazanç elde etmekten dolayı bu firma hakkında ne gibi işlemler yapıldı? 
 
İş bu dilekçe ileride hukuki zeminde kaynak olarak kullanılmak üzere yasal süresi içerisinde cevaplanarak tarafıma gönderilmesini,
 
Arz ederim. 
 
Yusuf  Türkanoğlu
 
EKİ : 2 adet 
 
A D R E S :
Gümerdiğin Kasabası Şabanözü ÇANKIRI"
 
KISACA NELER YAŞANMIŞ?
Vatandaş Tarım Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda destekten faydalanmak için müracaatta bulunmuş. Daha sonra bu işten vazgeçmiş. Ancak iddialara muhatap firma "aleti vatandaşa teslim ettim" diyerek devletten "vatandaş adına" 5 bin 700 lirayı tahsil etmiş kasasına koymuş!
 
Vatandaşın "ben aleti teslim almadım" şeklinde Tarım İl Müdürlüğü'ne yapmış olduğu uyarı üzerine başta Tarım İl Müdürlüğü çalışanları ve yüklenici firma yetkilileri vatandaşa "Bu durumu düzeltmek için ne gerekirse yapalım. Sana şu kadar çıkar da sağlayalım. Sen bu işten vaz geç" demelerine karşın dilekçe sahibi "Benim adıma alınan para devlete iade edilsin" dedikten sonra 5.700 lira ilgili hesaba yüklenici firma tarafından yatırılıyor!
 
İstenilen ekipman "teslim alınmadığı" halde "teslim tutanağı"nın kim tarafından imzalandığı, yasa gereği yatırılması gereken KDV'nin kim ya da kimler tarafından yatırıldığı muamma!
 
Yayımladığımız haber sonrası yaşanacak gelişmeleri Sözcü18 Haber Merkezi olarak bizler de merak ediyoruz.
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Yorumlar
celal beye
26 Kasım 2012 Pazartesi 14:15
neden
önce can dostun ihsan'ı kaybettin sonra seçimi allah kimseyi tökezletmesin acıyorum sana...
88.224.148.83
cevaptır
25 Kasım 2012 Pazar 22:34
ali cengiz e
ismimi istiyorsun yukarıda şikayet dilekçesini veren kişiyim, dövecekmisiniz ha söyle, elinde kanıtlı birşey varsa sende şikayet et, yalnız kimseye iftira atma, sen önce kendini doyur ondan sonra başkalarını, bir elin verdiğini öteki elin bilmemesi lazımdır, yalan dolan sallayıp duruyorsunuz kime yardım ediyorsan isimlerinide yaz da bilelim...
88.227.166.20
terbiyesizler
25 Kasım 2012 Pazar 22:25
alicengiz
seçim kaybedeceğini anlayınca sana oy vermeyecek olanları şehir dışına görevli gönderttin, kimine de izin verdirtmedin, yazıklar olsun sana, insanların vermediğini zorla mı alacaksın tüm günahlarınla beraber yar saçların kel kel celal sana güle güle diyomiyom İNŞAALLAH bu sahte olay meydana çıkartılır ortaklarınla beraber cezalandırılırsın
88.227.166.20
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sözcü 18 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : .../... | Haber Yazılımı: CM Bilişim