• BIST 101.559
  • Altın 201,708
  • Dolar 4,8444
  • Euro 5,6702
  • Ankara : 27 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • İzmir : 28 °C
  • Çankırı : 26 °C
  • Antalya : 30 °C
  • Eskişehir : 24 °C

Allah ıslah etsin!

Allah ıslah etsin!
AK Partili Başkan'dan Peygamberimize 'ampullu, Tayyipli' nüfus cüzdanı!

AK Parti Kırk­la­re­li İl Baş­ka­nı, Hz. Mu­ham­me­d’­in AKP amb­lem­li nü­fus cüz­da­nı­nı çı­kart­tı. “Tayyip” ismini ço­cuk­la­rı­nın ara­sı­na koy­du.

CHP’­li İh­san Öz­kes, “Bu di­ne kar­şı iş­len­miş bir ci­na­yettir” dedi…
 
CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İh­san Öz­ke­s’­in Mec­li­s’­e ver­di­ği so­ru öner­ge­si, bir skan­da­lı or­ta­ya çı­kar­dı. AK Parti Kırk­la­re­li İl Baş­ka­nı Hüs­men Ağa Ter­ki­n’­in, Hz. Mu­ham­me­d’­in kim­lik kar­tı­nı va­tan­daş­la­ra da­ğıt­tı­ğı be­lir­len­di. AKP amb­lem­li kim­lik kar­tın­da, Hz. Mu­ham­me­d’­in ço­cuk­la­rı ara­sın­da “Tay­yip” ismi de yer aldı.
 
09_10_2012_4555324_12_47_[1].jpg
 
“HATIRASINI HAFİFLEŞTİRDİLER”
 
CHP’­li İhsan Öz­kes, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği öner­ge­de, “Bu cüz­dan Hz. Mu­ham­me­d’­in şah­si­ye­ti­ni ve ha­tı­ra­sı­nı ha­fif­leş­ti­ren, ba­sit­leş­ti­ren bir yak­la­şım de­ğil mi­dir? Tüm in­san­lı­ğa gön­de­ri­len Hz. Mu­ham­me­d’­in si­ya­si pro­pa­gan­da ara­cı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı doğ­ru mu? Bu­nu ya­pan­lar hak­kın­da bir iş­lem ya­pıl­mış mı­dır?” di­ye sor­du.
 
“TAYYİP İSMİNİ İLK KEZ DUYDUM”
 
Öz­kes, ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Sözcü­’ye şun­la­rı söy­le­di: “56 ya­şın­da emek­li bir müf­tü­yüm. Pey­gam­ber efen­di­mi­zin ço­cuk­la­rı ara­sın­da ‘Tay­yi­p’ is­mi­ni ilk kez du­yu­yo­rum. Bu dü­pe­düz di­ne kar­şı iş­len­miş bir ci­na­yet­tir. Al­la­h’­tan kork­sa­lar, ol­ma­yan bir is­mi ora­ya yaz­maz­lar. Üs­te­lik bir si­ya­si par­ti­nin amb­le­mi­ni ba­sı­yor­lar. Mil­yon­lar­ca Müs­lü­ma­n’­a sor­sun­lar ‘Tay­yi­p’ di­ye bir şey yok ama AK­P’­nin il baş­ka­nı bu­nu ya­za­bi­li­yor. ‘İs­la­mo­fo­bi­’yi eleş­ti­ri­yor­lar ama di­ni ba­ba­la­rı­nın ma­lı gi­bi hoy­rat­ça kul­la­nı­yor­lar.”
İş­te AK­P’­li baş­ka­nın ha­zır­lat­tı­ğı o nü­fus cüz­da­nı…
 
AK­P  ­Kırk­la­re­li İl Baş­ka­nı Hüs­men Ağa Ter­kin, ken­di­si­nin ha­zır­lat­tı­ğı Hz. Mu­ham­me­d’­in kim­lik kar­tı­nın ar­ka kıs­mın­da Pey­gam­be­r’­in yüz, göz ve saç ren­gi­ni, bo­yu­nu, ha­nım­la­rı­nın is­mi­ni de yaz­dı. Ter­kin, AKP lo­go­su­nu kul­lan­mak­la kal­ma­dı ken­di rek­la­mı­nı da yap­tı. Terkin isminin yanına cep telefonu numarasını da yazdı.
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sözcü 18 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : .../... | Haber Yazılımı: CM Bilişim