Avukatlık ücretleri yeniden belirlendi

Avukatlık ücretleri yeniden belirlendi

Avukatlara bürolarında hukuki konularda

danışmanın bedeli yüzde 12 artışla 125 TL’den 140 TL’ye çıktı. Türkiye Barolar Birliği, yeni avukatlık asgari ücret tarifesini belirledi. Yeni tarifeye göre avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 140 TL olarak belirlendi. Avukatlara danışmak, geçen yıla göre yüzde 12 pahalandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı. Buna öre avukatlara ödenecek asgari ücret tarifesi şöyle:

Dava ve takiplerin Dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret
1-Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 140 TL
2-Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 275 TL
3-Yazılı danışma için 275 TL
4-Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname düzenlenmesi için 175 TL
5-Kira sözleşmesi ve benzeri için 275 TL

İş Takibi Konusundaki Hukuki yardımlarda ödenecek ücret
1.Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 200 TL
2.Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 350 TL
3.Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları işlerin takibi için bin 500 TL
4.Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 650 TL
5.Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise 3.000 TL
b) Duruşmalı ise 5.000 TL
c) Para konulu işlerde ücret üçüncü kısma göre belirlenecek

Avukatlık Kanununun 35’inci Maddesi Gereğince bulundurulması zorunlu sözleşmeli Avukatlara aylık ödenecek ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 500 TL
2. Anonim şirketlerde 850 TL
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel kişi ve Tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti için 850 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenecek.

1-Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise 175 TL
b) Duruşmalı ise 250 TL
2.Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerde ise 350 TL
3.Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 750 TL
4.Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
c) Duruşmasız 500 TL
d) Duruşmalı ise 750 TL

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlara ödenecek ücret
1.İcra Dairelerinde yapılan takipler için 160 TL
2.İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 175 TL
3.İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 330 TL
4.İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 175 TL
5.Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 300 TL
6.Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500 TL
7.Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.000 TL
8.Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500 TL
9.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.500 TL
10.Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000 TL
11.Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 750 TL
12.Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000 TL
13.Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 750 TL
14.İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 500 TL
b) Duruşmalı ise 1.000 TL
15.Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
a)Bir duruşması olan işler için 500 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 1.000 TL
16.Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 2.000 TL
17.Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 1.000 TL
b) Duruşmalı ise 2.000 TL
18.Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 750 TL
19.Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 750 TL
20.Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 2.500 TL
b) Diğer dava ve işler 2.000 TL

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücret
1.İlk 20.000 TL için yüzde 12
2.Sonra gelen 30.000 TL için yüzde 11
3.Sonra gelen 50.000 TL için yüzde 8
4.Sonra gelen 150.000 TL için yüzde 6
5.Sonra gelen 400.000 TL için yüzde 4
6.Sonra gelen 600.000 TL için yüzde 3
7.Sonra gelen 1.000.000 TL için yüzde 1,5
8.2.250.000 TL’den yukarısı için yüzde 0,1" (kaynak: mynet.com/anka)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Önceki ve Sonraki Haberler