Başkan Dinç ve 23 meclis üyesi için soruşturma izni çıktı!

Başkan Dinç ve 23 meclis üyesi için "soruşturma" izni çıktı!

İçişleri Bakanlığı, yaptığı inceleme ile başta Çankırı

Belediye Başkanı İrfan Dinç olmak üzere, 2004-2009 yılları arasında görev yapan Belediye Meclisinin 24 üyesine “soruşturma izni verilmesine” kararı aldı.

27 Ocak 2010 tarihli İçişleri Bakanı Beşir Atalay imzalı “soruşturma izni verilmesi” kararına gerekçe olarak da, 2004-2009 yılları arasında Çankırı Belediye Meclisinde Ak Parti Meclis Üyesi olarak bulunan İbrahim Silahsız’a ait Abdulhalik Renda mahallesi 40. parselde yer alan özel konutla ilgili “hukuka aykırı olarak” gerçekleştirilen “plan tadilatları” gösterildi.

SİLAHSIZ’A AİT İNŞAAT
UZUN SÜRE ÇANKIRI GÜNDEMİNİ
İŞGAL ETMİŞTİ!
Zamanın Belediye Meclis Üyesi, halen de Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi olan İbrahim Silahsız’a ait Abdulhalik Renda Mahallesi 40 parselde inşaatı tamamlanmış 5 + teras katlı bina ile ilgili tartışma, daha temel aşamasındayken başlamıştı.

Komşu parselde yer alan imza sahiplerinin açtıkları davalardan alınan kararlara karşın, Belediye Meclisinden geçen kararlar ile inşaat hızla devam ederek tamamlanmıştı. Binaya iskan raporu alınması devresinde de çeşitli problemler yaşanmış ve uzun süren davalar sonucu, binaya belediyeden iskan raporu da alınmıştı.

İŞTE O KARAR METNİ!
Abdulhalik Renda Mahallesi 40 parselde yapımı tamamlanan ve şu anda iskana açılmış olan bina ile ilgili yaşanan süreç, geçirdiği aşamalardan sonra İçişleri Bakanlığına kadar uzandı.

Bakanlık müfettişlerinin dosya üzerinde yaptıkları 22 Ocak 2010 tarihli ve 138/4, 57/10 sayılı Ön İnceleme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Çankırı Merkez Abdülhalik Renda Mahallesi 40 parsel ile ilgili olarak yapılan imar plan değişikliğine dair iş ve işlemler ile görevlendirilen bilirkişilerin düzenlediği raporun tetkikinden;

Ön inceleme konusu imar planı değişikliğiyle ilgili olup Kastamonu İdare Mahkemesinin E; 2007/56-K:2007/706 sayılı kararıyla iptal edilen Çankırı Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarihli ve 117 sayılı kararından sonra aynı Belediye Meclisince alınan 07.06.2007/116, 05.07.2007/142, 06.09.2007/166, 07.02.2008/45, 06.03.2008/69, 09.05.2008/126, 07.07.2008/149 tarihli ve sayılı kararlarla yapılan plan değişikliklerinde Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uyulmadığı;

Bu kapsamda plan müellifinin görüşünün alınması veya planda yapılan tüm değişikliklerin A ve B Grubu karnesi olan kişi ve şirketlere yaptırılması gerektiği halde Belediye İmar Komisyonuna dilekçelerin havale edilerek “isteklerin uygun olup olmadığı” hakkında bilgi alınmasını müteakip söz konusu Belediye Meclis kararlarının alındığı, bu suretle, İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliğine aykırı hareket edildiği;

Ayrıca, üst ölçekli (1/5.000 ölçekli) Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak karar verilmesi gerekirken, bu zorunluluğa uyulmadan İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda  Belediye Meclis kararları alınarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarında “değişiklik sınırları ve değişiklik kararı” belirtilmeksizin, yalnızca A4 normundaki kağıtlarda değişiklikler gösterilerek uygulama yapıldığı;

Plan değişikliklerinin “Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan düzenlemeler” oldu hususlarına dikkat edilmediği;

Bununla birlikte Çankırı Belediyesi İmar Müdürü tarafından plan değişikliği yapılmadan önce “plan müellifinin görüşünün alınması gerektiği” hususunun yazılı olarak Belediye Başkanlığına hatırlatıldığı; bu yazı Belediye Başkanı tarafından da Belediye Meclisine sunulduğu halde Belediye Meclisinin bu hususu dikkate almadığı ve plan değişikliklerini kabul ettiği;

Böylece imar mevzuatında plan değişikliklerinin yapılmasına ilişkin düzenlemelerin ihlal edildiği anlaşıldığından” diyerek başta Belediye Başkanı İrfan Dinç olmak üzere, aralarında sözü edilen planda inşaatı olan ve halen Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Silahsız ile birlikte, o günün belediye meclis üyelerinin tamamın “soruşturma izni verilmesine” ilişkin karar, İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından imzalandı.

LİSTEDE KİMLER VAR?
Bakan Beşir Atalay imzalı  “soruşturma izni verilen 24 kişilik listede" şu isimler yer alıyor:

Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi Başkanı İrfan Dinç, Ömer Gerçek, Kamil Filiz, Adem Can, Nail Altıparmak, A. Kadir Çelik, A. Kadir Şahin, Semlin Çıbık, Şükrü Yurdakul, Şükrü Satılmış, İbrahim Silahsız, Mehmet Durmuş, İrfan Yelekçi, A. Hamdi Sarıkaya, Mustafa Yavuz, Saadettin Songür, Hamdi Yorulmaz, Mustafa Usta, Özer Arslan, Celal Kaman, Hasan Uludağ, Osman Alkan, Abdullah Çakır, İbrahim Acar.

Konuyla ilgili olarak yaptığımız araştırmada, Belediye Meclisinde yapılan oylamalarda MHP grubunun “hayır” oyu kullandığı ve soruşturma kapsamında sadece ifade verecekleri bilgisine ulaştık.

“BİZ YAPTIK OLDU” (!) DUVARA TOSLUYOR!
İçişleri Bakanı Beşir Atalay imzalı bu karar, “Biz yaptık olduk” ya da “Ben yaptım oldu” zihniyetinin günü ve zamanı geldiğinde “duvara nasıl tosladığının” önemli bir göstergesi olsa gerek!

Sözcü18.com olarak bugünlerde çeşitli kulvarlarda yakından takip ettiğimiz birçok olayın özellikle 2010 yılı içerisinde yargı karşısına çıkacağını ve başta Belediye Başkanı İrfan Dinç olmak üzere çok sayıda ismin yargılanarak hangi kararlarla karşılaşacaklarını hep birlikte göreceğiz.

Bakalım zaman kimi hangi düzeyde haklı çıkaracak hep birlikte göreceğiz…
 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
1 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler