Bukan, TBMMde AKPye fena bindirdi!

Bukan, TBMM'de AKP'ye fena bindirdi!

Bukan, bugün TBMM'de yaptığı konuşmada "Torba yasa tasarısı, AKP'nin başarısız yönetiminin en büyük göstergesidir" dedi.

MHP Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan, bugün parti grubu adına TBMM'de yaptığı konuşmada AKP hükümetine fena yüklendi. Bukan özellikle konuşmasının son bölümünde Çankırı'nın yaşadığı sıkıntılardan örnekle vererek hükümete yüklendi. Bukan "Çankırı'da icra daireleri her gün 3 saat fazla mesai yapmaktadır" diyerek, şehirdeki ekonominin geldiği noktaya dikkat çekti.

MHP Milletvekili Bukan'ın TBMM'deki konuşmasının tam metni şöyle:

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

606 sıra Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun Geçici 28. maddesne verilen önerge adına Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktaym.

Partim ve şahsım adına Yüce Heyeti saygıyl selamlıyorum.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; Hükümet üyelerine sesleniyorum.

Bu tasarıyı getirdiniz şimdi Meclise. Tasarı hazırlanırken mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine riayet edilmemiştir. Tasarı da konu itibariyle aralarında bağlantı bulunmayan birçok mevzuattan oluştuğu için bütün konuların derinliğine inilmemiştir

Torba Kanun olarak nitelenen bu türlü uygulamalar sonucu kanunlar için aranan öngörülebilir, anlaşılabilir ve ulaşılabilir olma özellikleri tamamen yok edilmektedir. Hukuki güvenli ilkesi, yürürlükte bulunan ve herkes için bağlayıcı olan kuralların açık, ulaşılabilir ve öngörülebilir olmasını gerekli kılar. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan bu şekildeki yasa yapım tarzı, hukukun bu genel ilkesini dahası hukukun kendisini altüst etmiş bulunmaktadır.

BU TASARI İLE AKP ÜLKEYİ İYİ İDARE EDEMEDİĞİNİ İKRAR ETMEKTEDİR!
Tasarı görüşmelerinde TBMM İç Tüzüğü hükümleri dikkate alınmamıştır. Tasarının içerdiği konular itibarıyla 8 ayrı ihtisas komisyonunda ayrı ayrı görüşülmesi gereken maddeler vardır. Başka komisyonların görev ve uzmanlık alanına giren düzenlemeler, ilgili komisyonlarda görüşülmeyerek iç tüzük hükümleri ihlal edilmiştir.

Bu düzenleme ile AKP esasen sekiz yıldır Türkiye'yi iyi yönetmediğini ikrar etmektedir. Vatandaşlarımızın borcunu ödeyemez hale gelmesinin sorumlusu, sekiz yıldır gerekli önlemleri almayarak ekonomiyi ve vatandaşlarımızı kaderine terk eden AKP hükümetidir.

Önce borcunu ödeyemez duruma düşürdüğü vatandaşlarımıza tam da seçim önesinde kolaylık getirmeyi vaat etmesi, AKP'nin samimiyetsiz ve fırsatçı siyasetinin yeni bir göstergesi olarak kaşımıza çıkmaktaır. Bu durum AKP'nin sorunları çözmeyip kronikleştirme ve sonra da istismar etme alışkanlığının bir başka örneğidir.

12 Eylül Anayasa Refarandumu öncesi "12 Eylül'ü yargılayacağız ve hesap soracağız" diyerek halktane 12 Eylül mağdurlarından sahte gözyaşları dökek "Evet" oyu isteyen AKP 4 aydır istismarının üstüne yatmış ve bu sözünü inkar ve unutturma gayretine girmiştir. Dört aydır bu konuda en küçük bir gayret göstermemiştir.

12 Eylül mağdurlarının insafsızca ve haksz bir şekilde istismar eden AKP bu konudaki gerçek yüzünü Plan Bütçe Komisyonunda MHP'nin son derece samimi, iyi niyetli ve mütevazı önergesini reddederek göstermiştir. AKP'nin 12 Eylül hakkında Kenan Evren gibi düşündüğü anlaşılmaktadır.

AKP, seçime dönük popülist bir yatırım çabası içerisindedr.

AKP'nin seçim yatırımları yerine öncelikli olarak yapması gereken şey, vatandaşlarımızın gelir düzeyini yükseltecek ve istihdamı artıracak yapısal önlemleri almaktır. Vatandaşlarımızı borçlanmadan yaşayabilir hale getirmektir. Türkiye ekonomisinin üretmeyn, ithal eden tüketim dayalı yapısını ve dolayısyl sıcak paraya ve ithalata dayalı ekonomi anlyışını kökten değiştirmelidir.

İCRA DAİRELERİ FAZLA MESAİDE!
Seçim bölgemiz olan Çankırı'dan örnek verecek olursak, AKP'nin sekiz yıl aşkın hükümeti dönemide ekonomik zorluklar içerisine düşenler rızıklarını başka yerlerde aramış ve Çankırı'mızın nüfusu 274 binden 185 bine düşmş, milletvekili sayısı da 3'den 2'ye düşmüştür. Çankırı'da esnafımızın, emeklimizin, çiftçimizin, sanayicimizin, işçimizin, memurumuzun borçları artmış, protestolu senetle karşılıksız çek sayıları da rekor seviyeye ulaşmştır. İcra dairesi mesai bitiminden sonra en az 3 saat mesai yapmak zorunda kalmıştır. Bu yalnızca Çankırı ilimizde gözüken bir durum değildir. İç Anadolu Bölgesindeki tüm illerimizin nfusu düşmüş ve milletvekili sayıları da azalmıştır. Önümüzdeki seçimlerde halkımız bunun hesabını mutlaka soracaktır.

Yüce heyete saygılarımı sunarm."


                                                                     

                                                                           

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
8 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler