Çankırı İl Milli Eğitimde yaşanan SKANDAL!

Çankırı İl Milli Eğitimde yaşanan SKANDAL!

Çankırı'da sadece ilçe milli eğitim müdürlüğü

koltuğuna oturabilme amacıyla yaşanan ibretlik bir dosyayı gözler önüne seriyoruz.

Olayımızın kahramanı, yapılan soruşturma ve verilen cezalara karşın halen görevinin başında olan Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Telli.

İsterseniz gelin, "Bekir Telli ataması" ile ilgili dosyasının kapağını kaldıralım ve başından günümüze kadar yaşananları sizlere aktarmanın gayretinde olalım!

Olalım ki; makam ve mevki ihtirası ile bezenmiş "insan tiplerinin" neler yapabileceklerini hep birlikte tanıma fırsatı ile birlikte çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun geldiği boyutu da gözler önüne serelim.

ÖNCE GÖREVLENDİRME, SONRA ATAMA!
MEB Bakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen Temmuz 2010 tarihli Soruşturma Raporu ile Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünde yasalara aykırı olarak yapılan atama işlemi ortaya çıkarıldı. Bekir Telli’nin atanması sırasında yapılan yasalara aykırı işlemler manzumesi şöyle gelişti

Çankırı ili Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bekir Telli, Kızılırmak ilçesinde Şehit Remzi Aslan İlköğretim Okulunda müdür yardımcısı olarak görev yaparken zamanın İl Milli Eğitim Müdürü Sami Zeybek’in teklifi ile Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vekili olarak görevlendiriliyor. Daha sonra ilçeye yönetici ataması olmaması nedeniyle atama, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili olarak değiştiriliyor.

Bekir Telli 27.04.2007 -22.10.2007 tarihleri arasında (toplam beş ay yirmi beş gün) süren okul müdürlüğü görevinde bulunuyor. Gece yarısı operasyonu ile yapılan ve Danıştay tarafından iptal edilen ataması nedeniyle hukuka aykırı yapılan bu asil müdürlük görevi 6 ay bile sürmüyor. Ancak Telli'nin hemşerisi olan Sami Zeybek, Bekir Telli’nin İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanması için 2007 yılı Şubat ayında MEB’na teklif edildi. Bu teklif "MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (RG:04.03.2006-26098) nin 24.maddesinde belirtilen şartları taşımadığı" gerekçesi ile kabul edilmeyerek teklif reddedildi. Anılan tarih itibarı ile Bekir Telli’nin bir gün dahi "asaleten müdürlüğü" olmadığı açık.

Bekir Telli, 2008 yılında tekrar Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bu başvuru üzerine Durmuş Özdemir’in emri ile Eylül 2008 tarihinde 2. kez Bakanlığa Bekir Telli’nin İlçe Milli Eğitim Müdürü  olarak atanması için teklifte bulunuldu. Ancak yine yukarıda belirtilen maddedeki gerekçe ile kabul etmeyerek teklifi 2.kez reddetti. Anılan tarihte Bekir Telli yine okul müdürü değildir.

VE EVRAKTA TAHRİBAT YAPILARAK...
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bekir Telli'yi Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanması için inat ve ısrar eder. Bu nedenle Bekir Telli’nin koşullarını yapılacak olan atamaya uydurmak amacıyla Hizmet Belgesi ile Personel Bilgi Formu üzerindeki resmi bilgileri değiştirilir.

Söz konusu belgelerde Müdür Vekili olarak görülen görevleri VEKİL ibaresi kayıtlardan silinerek sadece MÜDÜR ibaresi bırakılarak müdürlük görevi yapmayan Bekir Telli’yi resmi belgelerde MÜDÜR olarak göstererek İl Milli Eğitim Müdürü ve halen Bakanlık Müşaviri  olarak görev yapan Durmuş Özdemir’in talimatı ile Bekir Telli’nin Kızılırmak'a İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanması için Mart 2009 tarihinde 3. kez MEB’na teklifte bulunuluyor.

SİYASİ BASKI OLMUŞ OLABİLİR!
Durmuş Özdemir
’in 30.03.2009 tarihinde 3. kez teklifi doğrultusunda Bekir Telli 29.05.2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanının 76.maddedeki yetkisini kullanması sonucu yönetmeliğin ilgili maddesine dayalı olarak Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne asil  kadrolu olarak atanması gerçekleştiriliyor.

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bazı isimler, Milli Eğitim Bakanlığını 3. kez yaptığı deneme sonunda kandırmayı başararak MEB’nın yasa ve yönetmeliklere aykırı işlem yapmasını ve suç işlemesini sağlıyorlar. Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünün inat ve ısrarı sonuç vermiş ve atanma koşullarını taşımayan Bekir Telli'nin Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanması böylece gerçekleşmiş oluyor!

Bu işlem bazıları için çok önemli bir başarıdır. Teklifi 2 kez reddeden MEB ise 3. kez yapılan teklif üzerine artık "bu kişinin özlük bilgilerinde ne değişti?" diye sormamış ve son teklifi kabul etmiş oluyor.

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILIYOR
Hukuka ve yasalara aykırı olarak yapılan bu atama işleminin MEB’na şikayet yolu ile bildirilmesi üzerine Bakanlık müfettiş görevlendiriyor ve soruşturma yaptırıyor. Yapılan soruşturma sonucunda Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen ve aynı tarihte Bakanlığa sunulan raporda Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan yasa ve yönetmeliklere aykırı skandal atama işleminin nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldıyor.

SORUŞTURMA SONUCUNDA ORTAYA
BAKIN NELER ÇIKTI!

- 7 yıldır atama işlerine bakan Personel Şube Müdürü İbrahim Yurtsever; disiplin yönünden aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldı, adli yönden görevi kötüye kullanmaktan adliyeye sevk edildi, idari yönden Şube Müdürlüğünden alınarak Ilgaz ilçesine İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak atandı.

- Yıllardır atama şefi olarak görev yapan Arif Çiyan; disiplin yönünden aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmış, adli yönden görevi kötüye kullanmaktan adliyeye sevk edildi, idari yönden kurum değiştirerek Çankırı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandığı için idari teklifte bulunulmadı. Kısaca Milli Eğitim Müdürlüğü şefliği görevini yapamayacağı tespit edildi ama kendisi siyasilerin sayesinde Belediye Başkan yardımcılığı görevine terfi ettirilerek ödüllendirildi.

Belki de Arif Çiyan, yaşanan bu gelişmelerden sonra geleceği görmüş ve bir an önce kendisini kurum dışına atma yönünde gayret göstererek, Çankırı Belediyesinde kendisine makam sağlamıştır

- Yapılan işlemler sırasında atama şubesinde görev yapan ve daha sonra görevde yükselme ile Eldivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefliğine atanan Ahmet Türk, disiplin yönünden 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması, adli yönden resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanmaktan adliyeye ve idari yönden şeflik görevinden alınmasına karar verildi.

- Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tesis Müdürü ve özlük bölümü Şef vekili A.Ç ile yine Özlük bölümü memuru M.A.B’a uyarma cezaları verildi.

- Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü ve Bakanlık Müşaviri Durmuş Özdemir’e her zaman olduğu gibi özel uygulama yapılarak yapılan atama işlemlerinin asıl sorumlusu olduğu halde Disiplin yönünden kınama cezası verilmiş, idari ve adli yönden teklif getirilmedi.

- 3 kez ısrarlı teklifler sonucu Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak atanan Bekir Telli; disiplin yönünden 2 aylıktan kesme, adli yönden görevi kötüye kullanma nedeniyle adliyeye sevk edildi, idari yönden Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak Bayramören ilçesine öğretmen olarak atandı.

BAKANLIK GÖREVDEN ALDI ANCAK HALA 
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOLTUĞUNDA!
Ancak bu kişilerden Şube Müdürü İbrahim Yurtsever Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevinden alındığı halde Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevinden ayrılması sağlanmadı.

Yine 22.09.2010 tarihli kararname ile görevinden alınan ve 05.10.2010 tarihli yazı ile Bayramören ilçesine öğretmen olarak atanan Bekir Telli Bakanlığın görevden almasına rağmen bir takım kişiler tarafından hala korunup kollanarak bugün dahi Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde tutularak yasalara aykırı işlem yapılmaktadır. Çankırı Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bakanlığın görevden alma kararını yerine getirmemektedir. (Haber: Vedat Beki-Sözcü18.com)

Fotoğraf 1: Halen Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdüren Bekir Telli. Fotoğraf 2: Atama işlemlerinin yapıldığı dönemde Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve halen MEB danışman kadrosunda bulunan Durmuş Özdemir. Fotoğraf 3: Ilgaz ilçesine öğretmen olarak atandığı halde, halen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Yurtsever. Fotoğraf 4: Soruşturma kapsamında aylıktan kesme cezasına çarptırılan ve halen Çankırı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Arif Çiyan.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Önceki ve Sonraki Haberler