"Çankırılı avukat İzmir'de rezidansta yaşamını sonlandırdı" başlıklı haberimize erişim engeli

"Çankırılı avukat İzmir'de rezidansta yaşamını sonlandırdı" başlıklı haberimize erişim engeli

"Çankırılı avukat İzmir'de rezidansta yaşamını sonlandırdı" başlıklı haberimize Çankırı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 22.09.2022 tarih ve 2022/1858 Değişik İş No'lu kararıyla erişimin engellenmesi kararı verildi.

ÇANKIRI Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 22.09.2022 tarih ve 2022/1858 Değişik İş No'lu karar doğrultusunda "Çankırılı avukat İzmir'de rezidansta yaşamını sonlandırdı" başlıklı haberimize Sözcü18.com dahil 4 haber sitesi için "erişim engeli" getirildi.

Haberimizle ilgili 'erişim engeli' getirilmesi talebi intihar eden avukat O.K'nin ailesinden geldi. Olayın bu noktaya gelmesi yaşadığımız Türkiye'de her haber portalının ve gazetecinin karşılaştığı ve giderek 'kanıksanan' bir durum... Ancak Sözcü18.com olarak yaşadığımız ve bizim de dahil edildiğimiz 'mahkeme kararı'nda ifade edilen 'değerlendirmeler' ülkede 'adaletin' hangi boyutlarda işlediğinin de acı bir gerçeği olarak suratlarımıza vurdu... Şayet bu gidişata ayak uydurduğumuzda 'gazeteci' olarak mesleki icraatin yerine getirilmesi çok mümkün görülmemekte.

Neden mi? İsterseniz alınan mahkeme kararına bir göz atalım ve çekincelerimizi okuyucularımızla paylaşalım:

Mahkemenin aldığı kararın "Değerlendirme ve Sonuç" bölümünde "... internet sitesinde yer alan ası ipi ve kendisinin aynı kareye alınarak yayınlanan fotoğrafı..." İlerleyen cümlede; "... Müteveffanın babasının ve annesinin kalp rahatsızlığı ve sağlık sorunları bulunduğu ve bu sebeple kendilerine oğlunun ölüm sebebi trafik kazası olarak anlatıldı..." ifadeleri yeralmakta...

Öncelikle haberimizde kullandığımız görsellerde mahkeme kararında yazıldığı üzere 'ası ipi' mevcut değil!

Bununla birlikte aile üyelerinin (anne-baba) içinde bulunduğu durumla ilgili saygısızlık yapma gibi bir lüksümüzün olmadığının da bilincindeyiz! Ancak, olayla ilgili bizim dışımızdaki 3'üncü şahısların kendilerine yaşanan 'somut gerçeği' hangi kılıfa sokarak aktardıkları bizlerin sorumluluğunda olmadığı da gün gibi aşikâr!

Bunun ötesinde; Sözcü18 olarak haberi asgari 36 saat sonra yayınlamışız! Bizlere gelene kadar ülkenin dört bir yanında (ulusal yayın yapan gazetelerin internet siteleri dahil yaklaşık 200 haber portalında) haber olarak okuyucuya sunulmuş bir durum sözkonusu...

Bütün bunlara karşın Sözcü18'in de dahil edildiği 4 haber portalı için mahkemeden "erişimi engelleme" kararı almak ve bunun gerekçesini de 'talepte bulunan vekil avukat' olarak; "Google'ya 'Çankırılı Avukat intihar' yazılınca en tepede sizin haber sayfanız çıkıyor" (!) gerekçesini sunmak ne mantığa ne de izana sığar!

Gerçekten "gazeteci" olarak ne yapmamız gerektiği konusunda deli sorular soruyor ancak bu soruların cevaplarını bulamıyorum!!!

Önümüzde duran somut gerçeği bir kenara iterek; Mahkemenin kararında yer alan ifadeleri de önümüze koyduğumuzda "Avukat O.K trafik kazasında yaşamını yitirdi" başlığı atarak haber içeriğini öyle mi tanzim etmemiz gerekirdi? Böyle mi yapmalıydık?

Sonrasında da köşelerimize çekilerek; "Aslında olay trafik kazası değildi! Ancak biz okuyucumuza 'yalan' söyleyerek olayı 'trafik kazası' başlığı altında verdik!" dememiz mi isteniyor?

Sayın Adalet Bakanı'na ve TBMM'de üyesi bulunan siyasi partilere bu köşeden çağrımızdır: Ülkedeki 'intihar' haberlerinin tamamı yazılı/sesli medya araçları olmak üzere internet medyasında yasaklansın!

Böylesi bir 'yasaklama' kanun haline getirilsin ki, başta biz gazeteciler olmak üzere, avukatlar ve de mahkemelerde görevli yargıçlar her birimiz rahatlasın!

Bu arada 'erişime engel' kararı için yasal haklarımızı kullanarak 'itiraz hakkımızı' 7 gün içerisinde yerine getirecek ve alınmış kararı meslek örgütlerimiz dahil olmak üzere "Basın Konseyi"ne de ileteceğimizin bilinmesini isteriz.

Yayın yasağı getirilen haberimiz şu şekildeydi:

avukat-intihar-cankiri-resim-091.jpg

VE O "MAHKEME KARARI"

T.C
ÇANKIRI SULH CEZA HAKİMLİĞİ

Değişik İş No: 2022/1858 D. İş

Hakim: Seda Kara 220128

Katip: Hülya Ateş 244370

Talepte bulunan Huriye Kendir ve İzzet Kendir vekili Av. Oğuzhan Kavlak'ın 22/09/2022 havale tarihli erişimin engellenmesi talepli dilekçesi okundu ekleri incelendi.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Talep eden Huriye Kendir ve İzzet Kendir vekili Av. Oğuzhan Kavlak'ın 22/09/2022 tarihli erişimin engellenmesi talepli dilekçesi ve ekleri incelendiğinde; Müteveffa Oğuz Kendir hakkında; 20/09/2022 ve 21/09/2022 tarihinde mansetaydin, haberci18, mynet, sözcü18 adlı yayın organlarında gerek soruşturma dosyasına ilişkin bilgilerin gerek yüzünün açıkça göründüğü fotoğraflarının buğulanmadan paylaşılması suretiyle yayın yapıldığı, Ancak yapılan bu yayınlar başta soruşturmanın gizliliğ ilkesi olmak üzere, 5651 sayılı kanuna muhalefet ile müteveffanın ve ailesinin kişilik haklarına bir saldırı niteliği taşıdığı, internet sitesinde yer alan ası ipi ve kendisinin aynı kareye alınarak yayınlanan fotoğrafı müteveffanın geride kalan ailesi için ciddi travmalara neden olduğu, Müteveffanın babasının ve annesinin kalp rahatsızlığı ve sağlık sorunları bulunduğu ve bu sebeple kendilerine oğlunun ölüm sebebi trafik kazası olarak anlatıldığı Bu durum göz önünde bulundurulduğunda şikayete konu ettiğimiz haberler bir şekilde müteveffanın anne ve babasının önüne çıkıp geri dönüşü imkansız zararlara sebebiyet verebileceğinden sebeple ihlale konu URL bilgileri ve paylaşımları ekte sundukları adreslere yönelik olarak bu adreslere yönelik erişimin engellenmesi talibinde bulunulduğu,

Talepte bulunan Huriye Kendir ve İzzet Kendir vekili Av. Oğuzhan Kavlak dilekçesi ile ekindeki belgeler incelendiğinde;

https://www.mynet.com/genc-avukatin-aci-sonu-rezidansta-kendini-asarak-yasamina-son-verdi-110107002601

https://www.haberci18.c0m/intihar/23810/

https://www.mansetaydin.com/haber/12139008/genc-avukatin-aci-sonu

https://www.sozcu18.com/cankirili-avukat-izmirde-rezidansta-yasamini-sonlandirdi-38090h.htm içeriklerinin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğu anlaşılmakla;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Başvuran vekilinin başvuru dilekçesi, dosya içerisinde örneği bulunan bahse konu paylaşım içeriği ve tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirildiğinde; 5651 sayılı kanunun 9. maddesinde "internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeni ile kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcasının, buna ulaşılamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir" hükmünün mevcut olduğu, haberin içeriğini oluşturan kişinin toplumu temsil ve topluma hizmet etme gayesiyle seçilmiş veya atanmış siyasilerden olmadığı gibi topluma kendini anlatma ve toplumu aydınlatma gayesiyle eser veren sanatçılardan veya aydınlardan da olmaması nedeniyle özel hayatlarına, suç geçmişlerine, günlük yaşantılarına ilişkin bilgilerin kamuyu ilgilendirmediği, kullanılan dil, seçilen kelimeler, haberin sunuş şekli, haber içeriğinde kullanılan kaba kelimelerin kasıtlı olarak seçildiği ve süreklilik arz edecek şekilde kullanıldığı görülmekle bu kapsamda söz konusu içeriklerin talep edenin şahsiyet haklarına zarar verici nitelikte olduğu, içeriklerinin talepte bulunan hakkında yapılan haberin rızaya dayanan üstün nitelikte özel bir yarar, kamu yararı veya kanunun verdiği bir yetkinin kullanılması suretiyle yayınlanan bir haber niteliği taşımadığı ve haber içeriklerinin müteveffanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu anlaşılmakla;

https://www.mynet.com/genc-avukatin-aci-sonu-rezidansta-kendini-asarak-yasamina-son-verdi-110107002601

https://www.haberci18.c0m/intihar/23810/

https://www.mansetaydin.com/haber/12139008/genc-avukatin-aci-sonu

https://www.sozcu18.com/cankirili-avukat-izmirde-rezidansta-yasamini-sonlandirdi-38090h.htm

haber linkleri ve ilgili URL yönünden 5651 Sayılı Kanunun 9/6 maddeleri gereğince internet adreslerinin içeriğine erişimin engellenmesi yönündeki talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanunun 9. ve 9/A maddesi ve 5271 sayılı CMK 268/1 maddesi gereğince; talepte bulunan vekilinin dilekçeye konu TALEBİN KABULÜNE,

https://www.mynet.com/genc-avukatin-aci-sonu-rezidansta-kendini-asarak-yasamina-son-verdi-110107002601

https://www.haberci18.c0m/intihar/23810/

https://www.mansetaydin.com/haber/12139008/genc-avukatin-aci-sonu

https://www.sozcu18.com/cankirili-avukat-izmirde-rezidansta-yasamini-sonlandirdi-38090h.htm

haber linki ve ilgili URL yönünden adlı sayfa İÇERİKLERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE,

2- Kararın 5651 Sayılı Yasanın 9/5 maddesi gereğince, doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmesine,

3- Kararın 5651 Sayılı Yasanın 9/8 maddesi gereğince derhal en geç 4 saat içerisinde Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından yerine getirilmesine,

4- Kararın talepte bulunan vekiline ve URL bağlantılarında isimleri geçen internet siteleri adreslerine ayrı ayrı tebliğine,

Dair, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda tebliğden itibaren 7 gün içinde Kırıkkale Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 22/09/2022

Katip 244370 - e-imza

Hakim 220128 - e-imza

*Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.*

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
2 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler