İstanbul'dan sonra Ankara Valiliği de duyurdu: Ormanlara giriş yasağı!

İstanbul'dan sonra Ankara Valiliği de duyurdu: Ormanlara giriş yasağı!

Ankara Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül’e kadar yasaklandığını duyurdu.

ANKARA Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül’e kadar yasaklandığını duyurdu.

Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Ormanlık alanlar ile mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirler alınmıştır

Bu kapsamda millî servetimiz olan ormanlarımızı korumak için yangın çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, tarla çalışmaları, bağ bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. İlimiz sınırları içinde ekli listede yer alan millî park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; ormanlık alanlara girişler 30/09/2023 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

2. Ankara il sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır.

3. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

4. İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan ekli listede belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve millî parklarda 30/09/2023 tarihine kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara 08.00-22.00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir. Belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

5. Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklanmıştır.

6. Orman Kanunu’nun 31. ve 32. maddesi kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde; anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaktır.

7. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.

8. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ENERJİSA ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

9. Tüm belediyelerimiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaktır. Demiryolu kenarları, piknik alanları, turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesis ve ziraat arazileri gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında emniyet yolu ile şerit açılması sağlanacaktır.

10. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaktır. Drone, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri artırılacaktır. Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangını riski konusunda bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır. Muhtemel orman yangınından etkilenebilecek, özel tedbirler alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanlar belirlenecek; riskli alanlarda bulunanların ilgili ve yetkilisine kendi tedbirlerini almaları konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacaktır. Mahalle muhtarlıklarımız, ormanların yangınlara karşı muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların uyarılması konusunda dikkatli ve duyarlı olacaktır.

11. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle, tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak her türlü araç gereçle, Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda yangına karşı en etkili şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İSTANBUL VE MUĞLA VALİLİĞİ DE BENZER BİR DUYURU YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği de 23 Haziran'da duyurduğu kararla, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Muğla Valiliği resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda ise;

"Muğla îli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 27.04.2023 tarih ve 2023/01 sayılı kararının 22’nci maddesine dayanarak aşağıda sınırları belirtilen ormanlara, 23.06.2023 – 31.10.2023 tarihleri arasında yetkili makamlardan izin alınarak girilmesi, 6831 Sayılı Orman Kanunun 74/b maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 9’uncu ve 66’ncı maddeleri uyarınca uygun görülmüştür." denilmişti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Önceki ve Sonraki Haberler