Meclis, Denetim Komisyonunu belirledi

Meclis, Denetim Komisyonunu belirledi

Yeni yılın ikinci toplantısını gerçekleştiren İl Genel Meclisinde Denetim Komisyonu üyeleri yapılan seçimle belirlendi.

İl Genel Meclisi 27 tam mevcutla bir araya gelerek 2011 yılı Ocak ayı ikinci birleşimini tamamladı. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresi’nin 2010 yılı gelir ve gideri ile hesap işlerinin denetimi için gizli oyla seçim yapıldı.

Gruplardan gelen teklif üzerine yapılan gizli oylama sonunda Nurettin Satılmış 20, Ahmet Çelik 20, Hüseyin Kaymak 19, Nurettin Erdal 19 ve Şerafettin Kılavuz 19 oyla İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu’na seçildi. Komisyon toplanıp kendi arasında komisyon başkanını seçerek göreve başlayacak.

İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü makine parkında bulunan araç ve makinelerin 2011 yılında uygulanacak kira bedellerinin tespitine ait incelemesini tamamlayan Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu raporu Komisyon Başkanı S. Faruk Karabıyık tarafından okundu. Makine parkında bulunan araç ve makinelerin kira bedeli için 2010 yılı fiyatlarının geçerli olduğu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Korgun ve Kurşunlu 1. ve 2. KÖYDES programı uygulamalarını inceleyen Araştırma ve Geliştirme Komisyonu raporu Komisyon Başkanı Nurettin Erdal tarafından okundu.

Erdal, “2010 yılında Çankırı Korgun ve Kurşunlu İlçelerinde KÖYDES programı kapsamında yapılan işlerin değerlendirilmesine ait İl Genel Meclisi Başkanlığının 06.12.2010 tarih ve 168 sayılı karan ile Komisyonumuza havale ettiği dosyası ile yerinde yapılan incelemeler neticesinde;
Çankırı İli Korgun İlçesi 2010 yılı KÖYPES çalışmalarında:

1. KÖYDES Programında;
Dikenli yolu için 17.000.-TL, Kayıçivi yolu için 51.000.-TL

2. KÖYDES Programında;
Alpsan köyü için  30.000.-TL, İkiçam köyü için 85.000.-TL, Maruf köyü için 15.000.-TL, İçme sulan için de 20.000.-TL ve Toplamda:  218.000b-TL ödenek gelmiştir.

1.KÖYDES Programında;
Dikenli köyü Bakıbelli mahallesi yoluna 17.000-TL değerinde 1 km 2. kat asfalt atıldığı. Maruf-Yolkaya-Kayıçivi köyleri grup yoluna 51.000-TL değerinde 3 km 2. kat asfalt atıldığı,

2. KÖYDES Programında;
Standart geliştirme kapsamında Alpsan köyüne 26.396,52-TL değerinde istinat duvarı yapıldığı, İkiçam köyü yoluna 85.000-TL değerinde 2 km 2. kat asfalt atıldığı, Standart geliştirme kapsamında Maruf köyü köy içerisine 15.000-TL değerinde taş yapımına başlandığı yapımın halen devam ettiği.

İçme sularında ise;
3.500-TL harcanmak suretiyle muhtelif köylerin içme suyu depolarının tamiratının yapıldığı, Bu hizmetler karşılığı 29.896,52-TL nin hak ediş bedelleri olarak müteahhide ödendiği, 188.103,48-TL'nin de Korgun Köylere Hizmet Götürme Birliği kasasında bulunduğu, yapılması gereken diğer ödemelerinde hak edişlerinin tamamlandığında ödeneği.

Çankırı İli Kurşunlu İlçesi 2010 yılı KÖYDEŞ çalışmalarında
1-  KÖYDES Programında;
Sumucak yolu için 30.000-TL, Çukurca yolu için 38.400-TL, Demirciören-Sünürlü için 21.000-TL, Göllüce köyü içme suyu için   5.000-TL

2-  KÖYDES Programında;
Taşkaracalar-Dumanlı yolu için 245.000-TL Gollüce köyü içme suyu için 5.000-TL
Muhtelif köyler için 7.500-TL olmak üzere Toplam: 371.900-TL ödenek gelmiştir.
1.KÖYDES Programında;
- Sumucak köyü yoluna 24.003,45-TL değerinde 1 km 2. kak asfalt atıldığı,
- Çukurca köyü yoluna 35.902,38-TL değerinde 1,5 km 2. kat asfalt atıldığı,
- Demirciören-Sünürlü yoluna 21.000-TL değerinde 3 km stabilize çalışması yapıldığı,
- Göllüce köyü ise 12.092,20-TL değerinde ilave su araştırması yapıldığı,

2- KÖYDES Programında;
- Taşkaracalar-Dumanlı-Orta Doğanlar grup yoluna 245.000-TL değerinde 6 km stabilize ve 3 km de onarım çalışması yapıldığı,
- Gollüce Köyüne 5.000-TL değerinde sulama tesisi yapıldığı,
- Muhtelif köylerdeki içme suyu klorlama çalışmaları halen devam ettiğinden ödeme yapılmadığı.
Bu hizmetler karşılığı 79.988,03-TL nin hakediş bedelleri olarak ödendiği, mütebaki 294.901,97-TL'nin de Kurşunlu Köylere Hizmet Götürme Birliği kasasında bulunduğu, yapılması gereken diğer ödemelerinde hak edişleri tamamlandığında ödeneceği bilgisine varılmış olup, Yüce Meclisimizin takdirine arz olunur.” dedi. (kaynak: karatekin gazetesi)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Önceki ve Sonraki Haberler