Millet İttifakı'nın 'Ortak Mutabakat Metni' açıklanıyor

Sağlıktan eğitime, yargıdan dış politikaya 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı Millet İttifakı'nın 'Ortak Mutabakat Metni' bugün açıklanıyor. Muhalefet liderleri, seçim beyannamesi niteliğindeki “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni törenle imzalayacak.

MİLLET İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, bugün; altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklanıyor.

"Hukuk, Adalet ve Yargı" başlığı altında açıklanacak Ortak Mutabakat Metni 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.

ALTI LİDER İMZALAYACAK

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklayacağı toplantı saat 11:45'te ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde liderlerin salona gelmesiyle başladı.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin videolarla desteklenen tanıtımının ardından liderler sahneye davet edilecek. Genel başkanlar "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni törenle imzalayacak.

ÖZTRAK: BU YÖNETİM ARTIK BİR BEKA SORUNU

Kürsüye ilk olarak CHP Parti Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak çıktı.

Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Altı siyasi partinin mutfaklarında hazırlanan, devlet yönetiminde yaşanan kriz ortamından bizi çekip çıkaracak projeleri içeren Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün milletimizle paylaşıyoruz. Kontrolsüz güç, güç değildir; felakettir. Milletimiz bunu adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen keyfi, kural tanımaz yönetim altında yaşayarak gördü. Bu yönetim devletimiz için artık bir beka sorunu oldu.

Millet İttifakı kuvvetler ayrılığını tesis eden, özgürlükçü, adil parlamenter sistem diyor. Onun için Millet İttifakı etkin, katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Yasama reformuyla Meclis’in faaliyetlerine çoğulculuğu sağlayacak, yeni bir Meclis iç tüzüğü hazırlayacağız.

Yargı reformuyla, bağımsız ve tarafsız bir yargı için HSK'yı kaldıracağız. Yerine Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul kuracağız. Adalet Bakanı ve müsteşarı Hakimler Kurulu'nda yer almayacak. Görevini kötüye kullanarak AİHM'in hak ihlaline yol açan savcılara neden oldukları zararın rücu edilmesini sağlayacağız. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız.

Anayasa Mahkemesi üyeliklerine hülle yoluyla atama yapılmasını önleyeceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedeceğiz, bunların görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz.

"MUHTARLIK TEMEL KANUNU'NU ÇIKARACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak, Ticaret Bakanlığı'nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız. Hazine'yi Maliye Bakanlığı'ndan ayıracağız. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız.

Muhtarlık Temel Kanunu'nu çıkaracağız. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Liyakat ve eşitlik ilkelerini hakim kılacağız. Üst düzey görevlerdeki kadın yöneticilerin sayısını artıracağız. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız. Zaman aşımını kaldıracağız, bu suçları asla af kapsamına almayacağız. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan varlıkları ülkemize geri getirmek için Mal Varlıklarının Geri Alınması Ofisi'ni kuracağız. Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanma aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.

ÇANAKÇI: CUMHURBAŞKANLIĞI'NI ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE TAŞIYACAĞIZ

Kürsüye çıkan ikinci isim ise DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı oldu.

Çanakçı, şu sözleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı'nı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı sarayları ve köşkleri halkın kullanımına açacağız.

AYRINTILAR GELECEK...

METİNDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Mutabakat metninde; "TBMM’de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kuracağız. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız" ifadeleri kullanılıyor.

"Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" başlıkları altında toplanan Ortak Mutabakat metninde öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

HUKUK, ADALET VE YARGI

- Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.

- Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini sağlayacağız.

- Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis’in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız.

- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız.

- TBMM’de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.

"CUMHURBAŞKANININ 7 YIL SÜREYLE BİR DÖNEM SEÇİLEBİLMESİ"

- Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece ‘geri gönderme yetkisi’ tanıyacağız.

- Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.

- Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aydan iki aya düşüreceğiz.

- Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.

"OHAL KHK'LERİNDEN KAYNAKLANAN MAĞDURİYETLERE SON VERECEĞİZ"

- Çoklu baro sistemine son vereceğiz.

- Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.

- Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz.

- Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

"SEÇİM BARAJINI YÜZDE 3’E DÜŞÜRECEĞİZ"

- Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.

- Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE, ŞEFFAFLIK VE DENETİM

- TBMM’de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kuracağız.

- Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız.

- Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi ‘gri listede’den çıkaracağız.

-Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.

- Siyasi Etik Kanunu’nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kuracak, Grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.

KAMU YÖNETİMİ

- Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.

- Bakan yardımcılıkların kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.

- Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ DENETLEYİCİ KURUMLAR

- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

- Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.

- Hazine’yi Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandıracağız.

- Ticaret Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

- Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

- Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız.

- Bakan Yardımcılarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağız.-

- Bakanlıklarda belirli konularda sorumlu birden fazla müsteşar atanmasını mümkün hale getireceğiz.

- Düzenleyici ve Denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarını sağlayacak, yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız.

- Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilklerini esas alacağız.

- Kurumlara yapılacak atamalar ile kurumların denetiminde TBMM’nin daha belirleyici ve etkin olmasını sağlayacağız.

- Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri sektörlerdeki kuruluşların yönetim kurullarında görev almalarını önleyeceğiz.

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlayacak şekilde değiştirecek, kurulun tarafsızlığını ve özerkliğini güvence altına alacağız.

- SPK’nın yetkilerini artıracak sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nu kuracağız.

- Türkiye Şeker Kurumu’nu kuracağız.

EKONOMİ, FİNANS VE İSTİHDAM

- Yeşil dönüşümü ve dijital devrimi merkezine alan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma stratejisiyle ve yatırım, istihdam, verimlilik ve teknoloji eksenli bir dönüşümle Türkiye’yi "Orta Gelir Tuzağından" kurtarıp, "Yüksek Gelirli Ülkeler" arasında sağlam ve kalıcı bir konuma getireceğiz.

- Enflasyon, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.
Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki kadına çıkaracağız.

- Türk Lirası'na yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

- 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.
Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi’ni kaldıracağız.

- Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Önceki ve Sonraki Haberler