Mirasçılıktan çıkarma nasıl yapılır?

Mirasçılıktan çıkarma nasıl yapılır?

Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakanın, yasal veya atanmış mirasçılarından birini veya bir kısmını, kanunda belirtilen nedenlerden dolayı mirasçılıktan yoksun bırakmasıdır.

MİRASÇILIKTAN çıkarma, miras bırakanın, yasal veya atanmış mirasçılarından birini veya bir kısmını, kanunda belirtilen nedenlerden dolayı mirasçılıktan yoksun bırakmasıdır. Mirasçılıktan çıkarma tek taraflı bir hukuki işlem olup, miras bırakanın ölümünden önce yapılması gerekir.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA NEDENLERİ

Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesine göre, mirasçılıktan çıkarma nedenleri şunlardır:

 • Miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemek
 • Miras bırakana veya yakınlarına karşı onur kırıcı veya kötü muamelede bulunmak
 • Miras bırakanı veya yakınlarına karşı aile yükümlülüğünü yerine getirmemek
 • Miras bırakanı veya yakınlarına karşı haysiyetsiz hayat sürmek
 • Miras bırakanı veya yakınlarına karşı miras bırakanın veya eşinin sağlığını tehlikeye sokan bir davranışta bulunmak

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN HÜKÜMLERİ

Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm ifade eder. Miras bırakan ölmeden önce mirasçılıktan çıkardığı mirasçı, miras bırakanın ölümünden önce ölmüşse, mirasçılıktan çıkarma hükümsüzdür.

Mirasçılıktan çıkarılan mirasçı, miras bırakanın saklı payına sahip ise, saklı payının tamamını mirasçıya bırakmak zorundadır.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN SONUÇLARI

Mirasçılıktan çıkarılan mirasçı, miras bırakanın ölümünden sonra terekeden herhangi bir şekilde pay talep edemez. Dolayısıyla saklı payın zedelendiği iddiasına dayalı olarak tenkis davası açması da mümkün değildir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

Ortaklığın giderilmesi davası, paydaşlardan birinin, ortak olan malın paylaştırılmasını istediği davadır. Bu dava, paydaşlardan herhangi biri tarafından açılabilir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ ŞARTLARI

Ortaklığın giderilmesi davasının açılabilmesi için, aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • Ortaklığın konusu malın, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyeti olması gerekir.
 • Paydaşlardan en az birinin, ortaklığın giderilmesini istemesi gerekir.
 • Ortaklığın giderilmesi, hukuki bir işlemle veya paylı mülkiyetin sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle mümkün değilse, ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ ÇEŞİTLERİ

Ortaklığın giderilmesi davaları, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 • Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi: Bu dava sonucunda, ortak olan mal satılarak, elde edilen para paydaşlara paylaştırılacaktır.
 • Taksim yoluyla ortaklığın giderilmesi: Bu dava sonucunda, ortak olan mal, paydaşların aralarındaki anlaşmaya göre, paylaştırılacaktır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ SÜRESİ

Ortaklığın giderilmesi davasının süresi, davaya konu olan malın değerine göre değişmektedir. Örneğin, değeri 100.000 TL'nin altında olan bir mal için ortaklığın giderilmesi davasının süresi, 3 aydır. Değeri 100.000 TL ile 500.000 TL arasında olan bir mal için ortaklığın giderilmesi davasının süresi, 6 aydır. Değeri 500.000 TL'nin üzerinde olan bir mal için ortaklığın giderilmesi davasının süresi, 1 yıldır.

MİRAS AVUKATI

Miras hukuku, karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, miras hukuku ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bir miras avukatından yardım almanız önemlidir. Miras avukatı, miras hukuku alanındaki bilgi ve deneyimi ile, miras hukuku ile ilgili tüm işlemlerinizi en doğru ve verimli şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

Miras hukuku ile ilgili başlıca hukuki işlemler şunlardır:

 • Mirasçılık belgesi alınması
 • Miras taksim sözleşmesi yapılması
 • Mirasçılıktan çıkarma davası açılması
 • Ortaklığın giderilmesi davası açılması

SONUÇ

Mirasçılıktan çıkarma ve ortaklığın giderilmesi davası, miras hukuku ile ilgili önemli hukuki işlemlerdir. Bu davalar, miras hukuku alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmelidir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Önceki ve Sonraki Haberler