Sorulara yanıt yok ama...

Sorulara yanıt yok ama...

AK Parti Çankırı İl Yönetimi Dış İlişkilerden Sorumlu Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Av. Erkan Köroğlu, “Yunus AVM ile ilgili” basında yanlış bilgilendirmelerin yapıldığını iddia etti.

Av. Erkan Köroğlu, devam eden davalar hakkında görüş bildirmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Son günlerde Çankırı Belediyesi'nin tarihi projelerinden, alışveriş merkezi projesi inşaatı ile ilgili olarak bir kısım kişi ve çevrelerin bu projenin hukuki durumu hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduklarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirdiklerini üzülerek izlemekteyiz. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Çankırı Belediyesinin iktidarın belediyesi olması kendisine keyfi uygulamalar yetkisi vermez. Hükümetler geçicidir. Fakat büyük Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devleti daimdir ve sonsuza kadar daim kalacaktır. Devlet keyfî ve hukuk dışı uygulamalara izin vermez. Devlet farklı bir kavramdır, hükümet farklı bir kavramdır. Alışveriş merkezi ile ilgili olarak bir kısım kişi ve gurupların açtıkları davalar halen derdesttir. Bu nedenle davaların esaslarına girerek görüş bildirmemiz veya telkinde bulunmamız yasalar çerçevesinde mümkün değildir" dedi.

Basında da yer alan konular hakkında bilgiler veren AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Erkan Köroğlu, "Kamuoyunda bilgi kirliliği yaratan kişi ve grupların önüne geçmek için belirtilmesinde fayda vardır" dediği konuları şöyle sıraladı:

"1- AVM (Alışveriş Merkezi) projesi ile ilgili olarak arsa sahiplerinin Çankırı Belediyesi'ne açmış oldukları tek bir dava dahi yoktur.

2- Çankırı AVM inşaatının açıkça durdurulması gerektiği yönünde yargının karar verdiği tek bir yürütmeyi durdurma kararı yoktur.

3- AVM projesi hakkında Çankırı Belediyesi 08.01.2007 tarih ve 4 sayılı belediye meclisi kararı ile plan değişikliği yapmış ve bu işlem dava konusu yapılmıştır. Bu dava devam ederken Çankırı Belediyesi 05.07.2007 tarih ve 150 sayılı kararı ile 4 sayılı belediye meclis kararını tashih etmiş ve plan değişikliği yapmıştır.

4- Belediye meclisinin 4 sayılı kararının iptaline ilişkin açılan dava Kastamonu İdare Mahkemesi'nce reddedilmiştir (Belediye kazanmıştır) Bu kararın temyiz edilmesi üzerine 4 sayılı Belediye Meclis kararı neticesinde yapılan plan değişikliği işlemine karşı Danıştay yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Bu karar zaten 150 sayılı kararla ortadan kaldırılmıştır.

5- İmar planı değişikliği ve yapı ruhsatı işlemleri, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku bakımından ayrı işlemlerdir. Olayda imar planı değişikliğine karşı dava açılmış; ancak yapı ruhsatı işlemine karşı dava açılmamıştır. Yapı ruhsatı işlemi A- Mahkemece iptal edilmediği B- İdarece kaldırılmadığı veya geri alınmadığı sürece hukuksai geçerliliğini korur. Bu işlemler idarece yapılmadığından yapı ruhsatı halen hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir ruhsat niteliğindedir. Danıştay 6. Dairenin, plan değişikliği işlemine karşı açılan davada verdiği yürütmenin durdurulması kararı bu durumu değiştirmez. Çünkü ortada planın iptal edildiğine ilişkin bir karar yoktur.(Danıştay 6. Dairenin 23.01.2002 tarih ve 2002 / 4243 Esas ve 2002 / 618 karar sayılı emsal kararı da bu yöndedir.)

6- Danıştay'ca yürütmesi durdurulan karar davanın reddi durumundaki idare mahkemesi kararıdır. Yapı ruhsatı işlemi hakkında ne bir yürütmeyi durdurma karan ne de iptal kararı vardır. Nitekim Danıştay'ın plan değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı Çankırı İcra Müdürlüğünce infaz edilerek inşaat durdurulmuştur. Fakat İcra mahkemesine açtığımız dava ile icra müdürlüğünün bu kararı ortadan kaldırılmıştır.

7- Çankırı Belediye Başkanı Sayın İrfan Dinç ve dönemin belediye meclis üyeleri bu projeden dolayı kamuyu zarara uğrattıklarından bahisle bir siyasi parti mensuplarınca defalarca şikayet edilmiştir. Değişik zamanlarda gelen birden fazla müfettiş tarafından Çankırı Belediyesinde günlerce inceleme yapılmış ve kamunun 1 TL dahi zarara uğramadığı müfettişlerce karara alınmıştır."

Yapılan projelerin özellikle üniversite için önemli olduğunu belirten Köroğlu, "Şehrimiz Üniversite kentidir. Bu tür projeler ile Çankırı'mıza gelen kardeşlerimizin ve halkımızın sinema, sosyal alan. vb. İhtiyaçları kısmen de olsa giderilecektir. Çünkü üniversite kenti olmak sadece okul sahibi olmak değildir. Sosyal donatıları olmayan bir üniversiteye ve şehre hiç kimse sıcak bakmayacak ve iyi izlenimlerle ayrılmayacaktır" dedi

Belediyenin ağır cezalık davası olmadığını da aktaran Köroğlu, "Çankırı'da bir kısım yazılı basında Çankırı Belediyesi hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde yolsuzluklara dayalı birçok davaların bulunduğu iddia edilmektedir. Çankırı Belediyesinin avukatı olarak şunu belirtmek isterim ki; Belediyenin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yolsuzluklara ilişkin tek bir dava dahi olmamıştır ve bugün de yoktur. Bunu iddia edenler müfteridir.

Kamuoyunda, geçmişte stetoskop operasyonu olarak bilinen soruşturma ile aralarında AK Parti Merkez İlçe Başkanı, İl Genel Meclis üyesi, il yönetim kurulu üyesi ve Çankırı Belediye Özel Kalem Müdürü'nün de bulunduğu kişilerin yargılandığı davalarda da arkadaşlarımız Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tüm suçlamalardan beraat etmiş ve bu kararlar kesinleşmiştir" dedi.

Bu arada Av. Erkan Köroğlu, 05.07.2007 tarihinde alınan 4 sayılı meclis kararıyla, tashih edilen plan değişikliğine bağlı olarak inşaatın neden başlatılmadığı ve meydana gelen gecikmeden kimin ya da kimlerin sorumlu olduğunu açıklamadı. İnşaatın önünde hukuki bir engel olmadığı yönünde görüş bildiren Köroğlu, bununla birlikte inşaatın bugüne kadar neden durduğu konusuna da hiç değinmedi. Özellikle son yapılan açıklamada Av. Dilaver Erdoğan'ın "inşaatın ruhsatı yoktur" yönünde mahkemeye sunduğu belge ile ilgili olarak da herhangi bir bilgiye rastlanmadı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Önceki ve Sonraki Haberler