“Yumruk” etkisini 15 gün sonra göstermiş!

“Yumruk” etkisini 15 gün sonra göstermiş!

İşadamı Sadık Yakın'ın Başkan Dinç'e attığı yumruk etkisini göstermiş!

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç’in, 20 Nisan 2010 tarihinde işadamı Sadık Yakın'dan yediği yumruk, çok değil 6 Mayıs 2010 tarihli Belediye Meclis toplantısında etkisini göstermiş!

İşadamı Sadık Yakın tarafından “yumruklanan” Çanknırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, olayın yaşandığı ilk gün yaptığı açıklamada “Kamu yararına yönelik bir çalışmam dolayısıyla şahsıma bir saldırı gerçekleştirildi" demişti.

Sözcü18.com haber merkezinin elde ettiği yeni bilgiler Başkan Dinç’in “yediği yumruk” etkisini hayli kısa bir sürede göstermişe benziyor. Belediye Meclisinin 6 Mayıs 2010 tarihli toplantısında aldığı 83 sayılı karara gore, “taşınabilir kültür varlığı”nın üzerinde bulunduğu parsel dışında, komşu 1 ve 2 no’lu parsellerin “konut alanına” dönüştürülmesi kararı alındı.

“Yumruğa” neden olan 7 nolu parselin ise daha once alınmış olan “Belediye Sosyal Kültürel Tesis alanı + Park” durumu ise revize edilerek “Belediye Sosyal Kültürel Tesis Alanı” olarak değiştirildi.

20 Nisan 2010 tarihinde atılan “yumruk”, çok değil sadece 15 gün sonra 6 Mayıs 2010 tarihinde etkisini bakın nasıl göstermiş. Çankırı Belediye Meclisinin 83 sayılı kararı şöyle:

KARAR YAZISI
"Belediye Meclisi Gerekçeli İmar  Komisyonu raporu üzerinde yapılan müzakerede:
İlimiz Buğday Mahallesi şehir imar planının 5.52400–5.52500 Y, 4.498500–4.496600 X koordinatları arasında kalan 477 ada 1, 2, 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda 73 envanter nosu ile tescilli bina mevcut olup, bu bina metruk bir durumda bulunmakta imar planında Belediye Sosyal Kültürel Tesis Alanı + Park olarak ayrılan kısmın ekli tadilat krokisinde görüldüğü şekilde sadece 7 nolu parselin bulunduğu alanın Belediye Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak ayrılmasına, 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu kısmın A 5/3-5, 0.60/3.00 yapı nizamında konut alanına dönüştürülmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,  3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına, askı süresi sonunda 1/5000 ölçekli Nazım imar planına işlendikten sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Planlama Bürosuna havalesine, üyelerden Hamdi Yorulmaz, Kamil Çoban, Hatice Yakar, Ahmet Köse, Recep Doğru, Serdar Kantar, Ali Serhat Kalaycı, Mehmet Gökmen, Satılmış Barak, İsmail Çakmak'ın ret oylarına karşılık diğer üyelerin kabul oyları ve oyçokluğu ile kabulüne  06.05.2010 tarihinde karar verildi."

KAMU YARARINA NE OLDU?
Belediye Başkanı İrfan Dinç, Belediye Meclisinden çıkardığı bu kararla, "yediği yumruğun nedeni" olarak, yaptığı basın açıklamasında dile getirdiği “Kamu yararına yönelik bir çalışmam dolayısıyla şahsıma bir saldırı gerçekleştirildi" savunmasını bugün hangi şekle sokarak değerlendirmek zorunda kalacak, doğrusu merak ediyoruz!

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Önceki ve Sonraki Haberler