Yunus AVM, son kararla tehlikeli bir viraja girdi!

Yunus AVM, son kararla tehlikeli bir viraja girdi!

Danıştay 6. Dairesi Çarşamba Pazarının; Ticaret Merkezi + Otopark + Yeşil Alan olarak

yeniden düzenlenmesini kararlaştıran 05.06.2006 tarih ve 113 Sayılı Belediye Meclisi kararını hukuka uygun bulan Kastamonu İdare Mahkemesi kararını “Alt ölçekli uygulama imar planları, üst ölçekli imar planlarına aykırı olamaz” gerekçesiyle bozdu. Danıştay’ın bu kararıyla, Yunus AVM olarak bilinen inşaatın ihalesi de tartışmalı hale geldi.

Karatekin gazetesinin bugünkü sayısında yer alan habere göre; Danıştay 6. Dairesi, Kastamonu İdare Mahkemesinin, Çankırı Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 113 sayılı "hukuka uygundur" kararını bozdu. 6. Daire oy birliğiyle aldığı kararda “Arazi kullanım kararları, alt ölçekli imar planlarıyla değiştirilemez. Alt ölçekli uygulama imar planları da, üst ölçekli planlara aykırı olamaz” hükmüne vardı.

Çankırı kamuoyunda “Yunus AVM” olarak bilinen eski Çarşamba Pazarı ile ilgili olarak, ihale öncesi alınan Belediye Meclisi kararıyla ilgili bu gelişme, AVM ihalesini de tartışmalı hale getirdi. Kastamonu İdare Mahkemesinin Danıştay’ın bozma kararına uyması durumunda ortaya çıkacak yeni durumda, Çankırı Belediyesi yetkililerinin “Herhangi bir hukuki problem" olmadığını söyledikleri AVM projesi, yasa ve usûl bakımından hukuka aykırılıkla karşı karşıya kalacak. Sadece ihalesi değil, inşaatın kendisi de hukuki dayanaktan yoksun hale gelecek.

DANIŞTAY: İDARE MAHKEMESİNİN KARARI İSABETSİZDİR!
Danıştay 6. Dairesi, bozma gerekçesinde “İmar planı, insan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen, fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır.” diyerek, “Alt ölçekli planların, üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına uyumlu olması zorunluluğu getirilmiştir. Mevzuat hükümlerine göre uygulama imar planlarının üst ölçekli planlara aykırı olamayacağı, arazi kullanım kararlarının alt ölçekli uygulama imar planlarıyla değiştirilemeyeceği kuşkusuzdur. Bu itibarla, dava konusu 1/1000 ölçekli imar planının, uyuşmazlık konusu taşınmaza ilişkin olarak dayanağı 1/5000 ölçekli imar planı ile uyumlu olup olmadığı incelenerek karar verilmesi gerektiğinden idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.” hükmüne vardı.

Çankırı Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 113 sayılı kararı, Çarşamba Pazarı yerine yapılacak olan inşaatla ilgili en yumuşak karar olarak biliniyor. Bilindiği gibi daha sonra yapılan değişiklikle bölgede inşaat yoğunluğu % 100’e çıkarılmıştı. Danıştay’ın baldığı bu son karardan sonra, bölgenin hiçbir hukuki problemi olmadığını iddia eden Çankırı Belediyesinin tavrı merakla bekleniyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Önceki ve Sonraki Haberler