• BIST 103.328
  • Altın 193,733
  • Dolar 4,6527
  • Euro 5,4829
  • Ankara : 15 °C
  • İstanbul : 19 °C
  • İzmir : 23 °C
  • Çankırı : 13 °C
  • Antalya : 23 °C
  • Eskişehir : 15 °C

Rüşvete 'haram' diyen kitabı unuttu

Rüşvete 'haram' diyen kitabı unuttu
17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından vatandaşların sorduğu rüşvet sorularını sitesinden kaldıran Diyanet İşleri Başkanlığı, baskısı devam eden kitabı unuttu.

17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı­nın ar­dın­dan Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı (DİB) ku­ru­ma ge­len ‘Rüş­vet ve yol­suz­luk ha­ram mı­dır?’ so­ru­la­rını ce­vap­sız bı­rak­mış­tı. Di­ya­net so­ru­la­rı da bir sü­re son­ra in­ter­net si­te­sin­den sil­miş­ti. Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­me­z’­in yol­suz­luk ve rüş­ve­te da­ir ses­siz kal­ma­sı da eleş­ti­ri ko­nu­su ol­muş­tu.

RÜŞVET NEYİN KARŞILIĞI?
Si­te­sin­den rüş­vet so­ru­la­rı­nı si­len Di­ya­ne­t’­in ba­sı­mı de­vam eden bir ki­ta­bı ise göz­den ka­çır­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Di­ya­net ta­ra­fın­dan 5. bas­kı­sı ya­pı­lan ve Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı kü­tüp­ha­ne­sin­de de bu­lu­nan Fah­ri De­mi­r’­e ait ki­tap­ta rüş­ve­tin ha­ram ol­du­ğu açık­ça ya­zı­lı­yor. 

Bugün'de yer alan habere göre İs­lam Hu­ku­kun­da Mül­ki­yet Hak­kı ve Ser­vet Da­ğı­lı­mı ad­li ki­tap­ta rüş­vet gay­ri­meş­ru ka­zanç yol­la­rı ara­sın­da sa­yı­lı­yor. Ki­ta­bın 5. bö­lü­mü­nün 261. say­fa­sın­da yer alan Gay­ri­meş­ru Ka­zanç Yol­la­rı baş­lı­ğı­nı ta­şı­yan ma­ka­le­de şu cüm­le­ler yer alı­yor: “Rüş­vet alan bir iş gör­müş­tür ama gör­dü­ğü iş va­zi­fe­si ise pa­ra ne­yin kar­şı­lı­ğı­dır? Va­zi­fe­si de­ğil de fark­lı ve­ya hak­sız mu­ame­le ise yap­tı­ğı iş ha­ram­dır.

Do­la­yı­sıy­la al­dı­ğı da ha­ram­dır.” Ki­tap­ta­ki bu cüm­le­ler ör­nek ha­dis­ler ve söz­ler ile de­vam edi­yor. DİB Ya­yın­la­rı’n­dan çı­kan 356 say­fa­lık ki­ta­bın, in­ter­net üze­rin­den de sa­tı­şı de­vam edi­yor.  

'HEDİYE' DİYEN EGEMEN BAĞIŞ’A CEVAP

Meclis Soruşturma Komisyonu’na ifade veren eski bakan Egemen Bağış, Reza Zarrab’ın kuryelerince evine bırakılan pakette çikolata veya gömlek gibi bir hediye olduğunu belirterek ‘Hediye Türk geleneğidir’ demişti.

Kitapta Bağış’a tokat niteliğinde cevap Hz. Peygamberin hutbesiyle veriliyor. İşte o satırlar: “Hz. Peygamber ‘Şaşırıyorum bazı kimselere ki vazifeden geliyor da bazı malların kendisine hediye edildiğini söylüyor. Sizden her kim bu yolla bir şey elde ederse mutlaka kıyamet günü aldığı haram malları boynuna yüklenmiş olarak (mahşer yerine) götürülür’ dedikten sonra ellerini açarak iki kere “Tebliğ edildim mi Allah’ım” diye seslendi.”

SORU SiTEDEN KALDIRILDI
17-25 Aralık büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası sessizliğiyle gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yolsuzlukla ilgili sorulan sorulara da cevap vermediği belirtildi. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesindeki Din İşleri Yüksek Kurulu Soru Cevaplandırma Platformu’na yöneltilen “Yolsuzluk ve rüşvet caiz midir” sorusu, aradan geçen yaklaşık 1 yıla karşın yanıtlanmadı. Önceki gün de soru söz konusu siteden kaldırıldı.

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sözcü 18 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : .../... | Haber Yazılımı: CM Bilişim