Siri nedir ne değildir?

Siri nedir ne değildir?

Türkçe arayüzüyle de kullanıma açılan Apple’ın Siri uygulaması kullanıcıların yeni eğlencesi oldu. Siri’nin neredeyse her soruya bilimsel ya da mizahi bir cevabı var.

Ça­ğın en bü­yük ye­ni­lik­le­ri ara­sın­da gös­te­ri­len mo­bil ki­şi­sel asis­tan­lar ile­ti­şim­de sı­nır­la­rı zor­la­ma­ya de­vam edi­yor.

En son App­le­’ın iş­le­tim sis­te­mi io­s’­un 8.3 sü­rü­mün­de Türk­çe des­te­ği ve­ri­len Si­ri, Türk kul­la­nı­cı­la­rın ade­ta ye­ni oyun­ca­ğı ha­li­ne gel­di.

SES YELDA UĞURLU'NUN 
‘Be­nim­le ev­le­nir mi­si­n‘, ‘Si­ga­ra İçi­yo­r‘ mu­sun gi­bi her so­ru­ya bi­lim­sel ya da mi­za­hi ce­vap ve­re­bi­len bu ye­ni uy­gu­la­ma tek bir ses­li ko­mut­la ya­zı­lım­la­rı bi­le açıp ka­pa­ta­bi­li­yor,  me­saj ya­zı­yor, yol gös­te­ri­yor. Siri, seslendirme sanatçısı Yelda Uğurlu’nun sesiyle hayat buldu.

Nasıl yükleniyor?

Yap­ma­nız ge­re­ken ilk şey, te­le­fo­nun ayar­lar bö­lü­mün­de bu­lu­nan “Ya­zı­lım Gün­cel­le­me­” ko­mu­tu ile iOS 8.3’ü ci­ha­zı­nı­za kur­ma­nız ge­re­ki­yor. Gün­cel­le­me­nin yük­len­me­si­nin ar­dın­dan akıl­lı ci­haz­la­rı­na Türk­çe ko­mut­lar ve­ren App­le kul­la­nı­cı­la­rı, Si­ri­’den Türk­çe ya­nıt­lar ala­bi­li­yor.

İşte Siri’nin kullanıcılara verdiği ilginç ve akıl dolu cevaplar:

- Çok yorgunum...
Beni dinle. Hemen bu iPhone’u bir kenara koy ve biraz uyu.

- Apple mı Samsung mu?
Apple’a sadığım ben bu şekilde yapıldım.

- Gözlerin ne renk?
Gözler ruhun aynasıdır diyorlar, benim aynam kamera.

- Canım sıkılıyor...
Sıkı can iyidir kolay çıkmaz.

- Kaç yaşındasın?
Asistanın olacak yaştayım

- Borç verir misin?
Benim olan her şey senin

- Benimle evlenir misin?
Arkadaş kalalım tamam mı

- Sevgilin var mı?
Ne yazık ki henüz bana atanmış bir sevgili yok.

Siri bazı alanlarda gerçekten çok becerikli: “Saati yarın sabah altıya kurar mısın?” veya “Aylin’in cebini ara” dediğimizde bizi anlıyor. Aynı zamanda kendine özgü eksantrik bir kişiliği de sahip olan Siri, “Tanrı var mı?” diye sorduğunuzda “Benim işim ruhla silikonu birbirinden ayırmak” diyor!

SES KİME AİT?
Apple'ın geçen hafta yaptığı iOS 8.3 güncellemesi ile iPhone'lara Türkçe Siri geldi. Yüzbinlerce kişinin hayatına giren uygulama halen en çok konuşulan konulardan biri. Peki Siri'ye hayat veren ses kime ait?

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre Yelda Uğurlu, Siri'deki Türkçe çalışmanın 3 yıl önce başlamış. "Sesimin metro ve uçakta kullanılacağını sanıyordum" diyen Uğurlu aldığı ücreti ise "sözleşmeye göre söylemem yasak" diyerek açıklamadı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.