Yurttaş Kerimoğlu'na yapılan haksızlığa mahkemeden red!

Yurttaş Kerimoğlu'na yapılan haksızlığa mahkemeden red!

Çankırı'nın Korgun ilçesinde polisin yaptığı alkol muayene sonucuna itiraz eden yurttaş Kerim Yiğitoğlu, haklılığını mahkeme kararı ile somutlaştırdı. Yiğitoğlu, el konulan sürücü belgesine kavuştu.

Sözcü18 Haber Merkezi'nin gündeme getirdiği; Çankırı Valisi'nin evinin önünde kendimi yakarım" (!) söylemi az da olsa iş görmüş! başlıklı haberimizin kahramanı Yiğit Kerimoğlu'na yapılan haksız "idari uygulama", mahkeme kararıyla ortadan kaldırıldı.

Hatırlanacağı gibi, özel aracı ile Ankara'dan gelerek Çankırı üzerinden Kurşunlu ilçesine gitmekte olan Yiğit Kerimoğlu Korgun ilçesi kavşağında Emniyet'in yaptığı 'alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetimi'ne tabi tutulmuş ve alkollü olmadığı halde hakkında '1,24 promil alkollü' olduğu iddiasıyla tutanak tutularak, sürücü belgesine 6 ay süreyle elkonulmuştu.

Yurttaş Kerim Yiğitoğlu, öncelikle hakkında tutulan '1,24 promil alkollü' tutanağına itiraz etmiş ve polis nezaretinde getirildiği Çankırı Devlet Hastanesi'nde yeniden muayeneye tabi tutularak '0,05 promil' tespiti yapılmasına karşın, Korgun Polis Karakolu'nda kendisine çeşitli zorluklar çıkartılmıştı.

YİĞİTOĞLU, OLAYI YARGIYA TAŞIDI VE...

Yurttaş Kerim Yiğitoğlu, sahip olduğu haklar çerçevesinde konuyu yargıya taşıyarak Çankırı Cumhuriyet Savcılığı'na, hakkında verilen kararın iptali yönünde bir dava açılması yönünde dilekçe ile başvuruda bulundu ve elindeki bilgi-belgeleri savcılığa teslim etti. Yapılan ön inceleme sonrasında Çankırı Sulh Ceza Hakimliği'nde konuyla ilgili açılan davada mahkeme yurttaş Kerim Yiğitoğlu'na yapılan haksızlığa "dur" dedi. İşte o karar:

T.C.
ÇANKIRI
SULH CEZA HAKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ NO: 2021/2247 D. İş

HAKİM: Özge Aslan 2156796
KATİP: Hülya Ateş 244370

İTİRAZ EDEN: Kerim Yiğitoğlu
KARARINA İTİRAZ EDİLEN: Çankırı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü
İTİRAZ: Trafik Ceza Tutanağının İptali
İTİRAZ TARİHİ: 15/12/2021
KARAR TARİHİ: 07/01/2022

Ankara Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu'nun 15/12/2021 tarihli üst yazı ekinde muteriz Kerim Yiğitoğlu'nun itiraz dilekçesi ve ekleri hakimliğimize gelmekle incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İtiraz eden 15/12/2021 havale tarihli dilekçesinde özetle; hakkında düzenlenen 10/12/2021 tarih MA 83688366 no'lu idari yaptırım tutanağının iptalini talep etmiştir.
İdari yaptırım kararına itiraz edene 10/12/2021 tarihinde tebliğ edildiği ve yapılan başvurunun süresinde olduğu anlaşılmıştır.
Korgun İlçe Kaymakamlığının 23/12/2021 havale tarihli cevabi yazılarının itiraz edene 30/12/2021 tarihlerinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
İtiraz dilekçesi ve ekleri incelendiğinde, Korgun İlçe Kaymakamlığının 23/12/2021 tarihli yazı cevabında; 10.12.2021 tarihinde 20:00-22:00 saatleri arasında Korgun Kavşakta yapılan Özel Denetim 169 (Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Denetimi) denetlemeye esas olarak 20:55 sıralarında Kerim YİĞİTOĞLU (T.C.xxxxxxxxxxx) sevk ve himayesindeki 06 DR 5727 plaka sayılı araç usulüne uygun durdurulmuş, Kerim YİĞİTOĞLU isimli şahsın yapılan alkol kontrolünde 1.24 promil alkollü olduğu tarafımızca tespit edilmiş, akabinde şahıs 2. kez test yapılmasını istemiş ancak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 'f' bendinde geçen "Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilmesi durumunda tekrar ölçüm yapılmaz, yapılan işlemlere itiraz 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 27'nci maddesi kapsamında ilgili mahkemelere yapılır." ibaresine istinaden şahsa 2. kez alkol testi yapılmadığının belirtildiği ancak itiraz edenin dilekçe ekinde sunduğu 10/12/2021 tarihli Genel Adli Muayene Raporunda şahsın Etanol tespiti için kolluk kuvvetlerince hastahaneye getirildiği 10/12/2021 tarih saat: 21:52'de muayene edilerek 0,05 promil etanol çıktığı göz önüne alındığında muterizin 10/12/2021 20:59'da yapılan Alkol Raporuna göre 1,24 Promil alkol ölçümü yapıldığı, 10/12/2021 tarihli Adli Muayene Raporuna göre ise kolluk nezaretinde getirilerek 21:52'de muayene edilerek yapılan etanol testinde ise 0.5 promil etanol çıktığı cezanın düzenlendiği saat ile hastane giriş saati arasında yaklaşık 1 saatin bulunduğu, Yargıtay içtihatları doğrultusunda saat başı 0.15 promil alkol miktarı düşeceği, muterizin hastane sonucuna göre kolluk kuvvetlerince ölçüm yapılan saatte 0,20 promil alkollü olacağı dolayısı ile muterizin kabahate konu eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği hususunda tereddüt hasıl olduğu, şüpheden sanık yararlanır ilkesi göz önünde bulundurulduğunda muteriz hakkında uygulanan idari yaptırım kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1. İtirazın KABÜLÜ ile;
a. İtiraza konu 10/12/2021 tarih MA 83688366 seri ve sıra numaralı idari yaptırım kararının hukuka aykırı olması nedeniyle 5326 Sayılı Yasa'nın 28/8-b maddesi gereğince İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASINA,
b. İtiraza konu 10/12/2021 tarih 000302 sıra no'lu Sürücü Belgesinin Geri Alınasına dair kararının hukuka aykırı olması nedeniyle 5326 Sayılı Yasanın 28/8-b maddesi gereğince İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASINA, tutanağın İPTALİNE,
2. Kararın bir suretinin itiraz edene ve itiraz edilene TEBLİĞİNE,
3. Aleyhine başvurulan kurumun genel bütçeli daireler içerisinde olması göz önüne alınarak yargılama giderlerinin, Hazine üzerinde BIRAKILMASINA,
Dair dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde kararın 1-a maddesi yönünden 5326 Sayılı yasanın 28/10. maddesi uyarınca kesin olmak üzere, 1-b maddesi yönünden 5326 Sayılı yasanın 29 maddesi ve CMK 268/2 maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren tarafların 7 gün içerisinde hakimliğimize verecekleri itiraz dilekçesi veya zapta geçirilmek üzere zabıt katibine yapılacak beyan ile Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 12/01/2002

Katip 244370              Hakim 215679
 e - imza                          e - imza

POLİS MEMURLARI HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan, olayla ilgili olarak gelişmeleri yakından takip eden Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın, görevli emniyet teşkilatı mensupları hakkında 'soruşturma' açılması talimatını verdiği öğrenildi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
6 Yorum