2013-2014 yılı MAK kararları

16 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Avcılık ve Avlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın yetkilileri, bölgelerden gönderilen bölgesel avcı temsilcileri ve diğer görevlilerin katılımı ile gerçekleştirilen Merkez Av Komisyonu (MAK) toplantı sonuçları 26 Mayıs 2013 Pazar günü 28658 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak 2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı, Karar Tarihi:16.05.2013 Karar No:12 olarak yürürlüğe girmiştir.
 
Merkez Av Komisyonunun tarihinde ilk kez, oylamada bazı yetkililer avcılar lehinde oy vererek avcıların görüşleri 9 oya karşı 12 oyla kabul edilmiştir. Aynı zamanda iki yıldır tartışılan en önemli konulardan biri olan yarı otomatik av tüfekleri ile ilgili 2+1 olayı da namlu hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb.ifadesi ile MAK kararlarında 2+1 olarak kabul edilmiştir.
 
Merkez Av Komisyonunda yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, avlanmasına izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri ile diğer teknik konular belirlenmiştir. Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir illerini kapsayan İç Anadolu Bölgesinde; Bıldırcın ve üveyik avı 24 Ağustos 2013-24 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılabilecektir.
 
Kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik ve kaya keklik avı (Çil keklik avı sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,  Elazığ, Erzincan,  Iğdır, Kars,  Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde yapılacaktır.)
 
02 Kasım 2013-06 Ocak 2014 tarihleri arasında, Sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri(yeşilbaş, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz ve su çulluğu (bekasin) avı 02 Kasım 2013-02 Mart 2014 tarihleri arasında, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk ve çulluk avı ise tüm bölgelerde 02 Kasım 2013-16 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı 02 Kasım 2013-06 Ocak 2014 tarihleri arasında Yaban domuzu ve çakal avı ise 24 Ağustos 2013-16 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
           
MAK tarafından belirlenmiş avlanma süreleri içerisinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecektir.
           
Avcı başına bir av günü içinde, avlanma limiti ise; Bıldırcın 10,üveyik 8, karatavuk 3, güvercin (kaya güvercini) 6, çulluk 4, saksağan 15, tahtalı ve sakarca kazı 3’er, sakarmeke 4, alakarga ve suçulluğu (bekasin) 1’er, kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği, çil keklik toplamda 2, Yeşilbaş, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kara ördek, karabaş patka, altıngöz ve kılkuyruk türlerinden olabilir) toplamda 6, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası toplam 15, yaban tavşanı 1, adatavşanı 2, yaban domuzu, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı toplamda ) 2, çakal 1, tilki 2 adet olarak belirlenmiştir.
         
Bir av gününde belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır. Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler.
         
Genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, avlanma süreleri içinde her gün, günlük avlanma limitleri dahilinde “……Avlağında Avlanma İzin Belgesi” alınarak avlanılabilir. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde ise avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, bölge müdürlüklerinin web sayfasından duyurulacaktır. İlan edilen genel ve devlet avlakları MAK kararında bu avlaklara ait kotalar ise www.milliparklar. gov.tr adresi ile bölge müdürlükleri web sayfalarından duyurulacaktır.
         
MAK tarafından sınırları belirtilen sahalarda, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelalarıyla belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda, tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında, arberetumlarda, orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda, orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç), etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan, avlanmak yasaktır. Yine İl, ilçe, belde, köy vb meskûn yerler ile özel avlak sınırlarına 300 m mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır. Mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak koşulu ile yaban hayatı geliştirme sahaları, yaban hayatı koruma sahaları, milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, örnek avlaklar, yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme sahaları,6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. maddesi kapsamında muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlarda, MAK kararında belirlenen sahalar hariç olmak üzere özel çevre koruma bölgelerinde, Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek sahalarda, avlanmak yasaktır.
           
Namlu hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma şeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Ses ve rüzgarla suda hareket eden basit yapıdaki mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir. Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz. Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamaz. Av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; çiftleşme dürtüsü yaratan yapay kokular, av hayvanını yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar avlanmada kullanılamaz. Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz. Kişilerin yakın mesafeyi görme amacıyla kullandıkları el fenerleri hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz.
     
Deniz, nehir, sazlık, bataklık, baraj, doğal göller ve lagünlerde tekne ve benzeri motorlu araçlar ulaşım aracı olarak kullanılırken, avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda; kabahatliyle birlikte ava rehberlik yapan kişiler ve tekne sahipleri hakkında yasal işlem yapılır. Motorlu tekne ve benzeri araçlarla avlanılamaz. Ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez. Motorsuz tekne ve benzeri araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatılarak güme haline getirilemez. Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.
     
Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz. Yaban domuzu avlarında tek kurşunlu fişekler dışında, başka fişek bulundurulması ve kullanılması yasaktır. 
     
Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında taşınmak zorundadır. Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlamak; kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak, tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak yasaktır. Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak, av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz. Sürek avı dışında av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcının aynı anda bir alanda avlanması yasaktır. 
     
Yaban domuzu sürek avı için izin verilen yer ve tarihlerde, 15 avcı ve 20 sürekçiden fazla avcıyla sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz.
     
Mücadele maksatlı yaban domuzu sürek avı ise; bölgeler için belirlenmiş en son avın bitiş tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır.
     
Avlanma amacıyla kullanılan yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği cihazların, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların, her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın, ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır.
     
Yetkisiz av yasağı konulamaz, av izni verilemez. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler. Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır. Avcılardan özel avlak ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda; şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır.
     
Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden taşınması zorunludur. Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.
             
Çankırı ilinde 2012-2013 Av döneminde 9 olan avlak sayısı 2013-2014 av döneminde Eldivan Karadere, Eldivan-Seydiköy-Sarıdağ-Cabbarbaba, Ilgaz-Koçhisarı-Bala, Çerkeş-Atkaracalar-Bayramören Devlet Avlağı olarak 4 bölgede Devlet Avlağı, Kızılırmak Güney, Kızılırmak-Sakarca-Karaömer, Çankırı-Kedikayaları, Şabanözü-Gümerdiğin, Bapsa, Merkez, Ovacık, Halaçlı-Saraycık, İnandık-Akören, Hıdırlık-Dutağaç, Kurşunlu, Ilgaz 1, Ilgaz 2 ve Yapraklı Devlet Avlağı olarak 14 bölgede Devlet Avlağı, 1 bölgede de Yapraklı Teknekaya Örnek Avlağı olmak üzere 19 bölge avlak olarak belirlenmiş olup buda biz avcılar için olumlu olmuştur.
 
Kısaca özetlemeye çalıştığım 2013-2014 yılı MAK kararları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyenler Resmi Gazete'nin ilgili sayısına ulaştıkları takdirde MAK kararlarının detaylarına inebilirler. Bundan sonra biz avcılara düşen görev ise mevcut yasalar ve MAK kararları doğrultusunda avlağımıza ve avımıza sahip çıkarak, yarınlarında avlanma hakkını gözeterek, hırsımıza ve egomuza yenik düşmeden ilkeli ve korumacı bir avcılık yapmaktır. 
 
Yeni av sezonun avcı camiasına şimdiden hayırlı olmasını dilerken, avcılarımızın gönüllerince kazasız bir sezon geçirmelerini temenni ederim.
         
Bütün doğasever avcılarımıza rastgelsin.

Bu yazı toplam 8105 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
1 Yorum