Ömer Lütfi KANBUROĞLU

Ömer Lütfi KANBUROĞLU

Cumhurbaşkanı yargılanabilir mi?

Elbette yargılanabilir.

Cumhurbaşkanı dokunulmaz değildir, dokunulmazlık zırhı yoktur.

Anayasa’da 105.maddede ifade edilen “Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz” lafzı, madde hükmünde de açıkça görüleceği üzre “Cumhurbaşkanı'nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine” getirilmiş bir hükümdür.

Anayasa’nın 105.maddesi çok açık:

Sorumluluk ve sorumsuzluk hali
Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı'nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.
Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin önerisi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

Örnek verirsek; Cumhurbaşkanı, seçilmeden önce bir cinayet işlemiş olsa ve bu cinayet kendisi Cumhurbaşkanlığı makamına oturduktan sonra aydınlansa, bütün delilleri ile suçlu olduğu ortaya çıksa, yargılanmayacak mı?

Veya seçilmeden önce çok büyük bir hırsızlık yapsa ve hırsızlığı yapanın Cumhurbaşkanı seçilen şahıs olduğu şüphe götürmez delillerle ortaya çıksa yargılanmayacak mı?
 
Yahut seçilmeden önce çok büyük bir insanlık suçu veya savaş suçu işlemiş olsa yargılanmayacak mı?
 
Elbette yargılanacak!
Ne yani, böyle bir durumda “cumhurbaşkanı yargılanamaz” mı diyeceğiz?
 
Cumhurbaşkanı’nın 105.maddede “vatana ihanetten” yargılanması için üye tam sayısının üçte birinin önerisi ve dörtte üçünün onayı gerektiği hükmü ise sadece vatana ihanet suçlaması için geçerlidir; hırsızlık, insanlık suçları vs.için değil.

Açık olarak görüldüğü gibi, Cumhurbaşkanı’nı yargılamak bir milletvekilini yargılamaktan daha kolaydır; çünkü milletvekilinin yargı dokunulmazlığı olmasına rağmen Cumhurbaşkanı’nın böyle bir dokunulmazlığı yoktur.

Yani sıradan bir savcı Cumhurbaşkanını tutuklayıp, sıradan bir hakim yargılayabilir. Tıpkı sizler gibi, bizler gibi; ikisi arasında hiçbir fark yoktur…

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
29 Yorum