2011-2012 Yılı Merkez Av Komisyon Kararları

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında, üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) 14 Haziran 2011 tarihinde toplanmıştır. İllerden gelen il av komisyonlarının kararları ve raporlar ile komisyona sunulan diğer belgeler incelenmiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2011-2012 av dönemi için bütün yurdu kapsayan hususlar karara bağlamıştır. Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları 18 Haziran 2011 günü yayınlanan 27968 sayı ve Karar No:10 olan Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Biz avcıları en çok ilgilendiren bölümleri kısaca özetlememiz gerekirse;

I. Grup kuşlardan olan; bıldırcın ve üveyik avı ülke genelinde 13 Ağustos 2011 tarihinde başlayarak 27 Kasım 2011 tarihinde sona eriyor. Avlanma limiti bıldırcın için 12,üveyik için ise 8 adet olarak belirlenmiştir.

II. Grup kuşlardan olan; kum kekliği, kınalı keklik ve kaya kekliği avı (sadece Erzurum, Erzincan, Yozgat, Adıyaman, Kars, Kırşehir, Sivas, Çorum, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Van, Iğdır, Ardahan, Elazığ, Muş ve Bitlis illerinde çil kekliği avı) ülke genelinde 15 Ekim 2011 tarihinde başlayarak 29 Ocak 2012 tarihinde sona eriyor. Avlanma limiti izin verilen illerde çil keklik için 2 adet, diğer keklik türlerinde 4 adet olarak belirlenmiştir Çankırı Ilgaz ilçesinde kınalı keklik avı, Çankırı ili genelinde çil keklik avı, Marmara Bölgesinde ise II. grup kuşların tamamının avlanılması bu av döneminde yasaktır.

III. grup kuşlardan olan; kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz, karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı ülke genelinde 15 Ekim 2011 tarihinde başlayarak 26 Şubat 2012 tarihinde sona eriyor. Avlanma limiti güvercin (kaya güvercini) 6 adet. tahtalı, sakarmeke, yaban kazı (sakarca kazı) 3’er adet. yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (toplam avlanma limiti içinde kara ördek, karabaş pakta ve altıngöz kılkuyruk sayısı 1’den fazla olamaz) 6 adet. karatavuk 3 adet, çulluk (orman çulluğu) 4 adet, suçulluğu (bekasin) 1adet olarak belirlenmiştir.

IV. grup kuşlardan olan; alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan avı ülke genelinde 13 Ağustos 2011 tarihinde başlayarak 26 Şubat 2012 tarihinde sona eriyor. Avlanma limitleri alakarga 1adet, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası toplam 15 adet, saksağan 15 adet olarak belirlenmiştir.

I. Grup memeliler yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı 15 Ekim 2011 tarihinde başlayarak 29 Ocak 2012 tarihinde ona eriyor. Avlanma limitleri yaban tavşanı 1adet, adatavşanı ve tilki 2 adet, kayasansarı ve ağaçsansarı toplam 2 adet olarak belirlenmiştir. Çankırı ili genelinde tilki avı bu av döneminde yasaktır.

II. Grup memelilerden olan yaban domuzu ve çakal avı 13 Ağustos2011 tarihinde başlayarak 26 Şubat 2012 tarihinde sona eriyor. Avlanma limitleri yaban domuzu bek, yürüyüş ve sürek avında avcı başına (sürekçiler av yapamaz) 2’şer adet, çakal 1 adet olarak belirlenmiştir. Çankırı ili genelinde çakal avı bu av döneminde yasaktır.

Belirtilen avlanma tarihleri ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller hariç) avlanmak serbesttir. Avlanma zamanı, gün doğumundan bir saat öncesi ile başlayarak gün batımından bir saat sonrasında bitmektedir. Bir av gününde, belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır. Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı, her bir avcı için belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, avlanacakları ilin il müdürlüğüne, avlanılacak günden önceki günün saat 17.00’sine kadar nerede av yapacaklarına dair bildirim yaparlar. Bildirimde bulunduklarına dair belgeyi yanlarında bulundurarak, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller hariç), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limit bulundurabilirler.

Tescil edilmiş ve av döneminde tescil edilecek genel ve devlet avlaklarında il müdürlüğü tarafından belirlenen kotalar MAK tarafından onaylanmış sayılır,belirtilen avlanma süreleri içinde haftanın her günü, belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde il geneli veya ülke geneli avlanma izin kartı alan avcının, avlağın bulunduğu il müdürlüğünden aldığı “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” doğrultusunda avlanılır. Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Türlere ait kotalar bittiğinde ise belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, il müdürlüğü tarafından 4915 sayılı KAK’ın 20. maddesi gereği koruma ve kontrolle görevli olan birimlere, avcı derneklerine duyurulacak, www.milli parklar.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.

4915 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası ile 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; MAK tarafından sınırları belirtilen avlaklarda, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (OGM’ye teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç), OGM tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında, arboretumlarda (bilimsel amaçlarla ağaç yetiştirilen alan), orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, kent ormanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki karayolları haritasında belirtilen yollarda, orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç),özel avlaklarda bakanlığın avlanılmasına izin verdiği türlerin haricindeki doğal türleri, İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan, avlanmak yasaktır.. Ayrıca il, ilçe, belde, köy vb meskun yerlerde ve arboretumlarda, orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, kent ormanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki karayolları haritasında belirtilen yollarda, orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerin (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç), sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.

Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar ile ses ve hareket kabiliyetine sahip mekanik veya elektronik mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz. Hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç her türlü alet ve cihazlar, zehirli veya uyuşturucu yemler avlanmada kullanılamaz. Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar, ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dahil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar; 6 volttan aşağı pil enerjisiyle çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile aküyle çalışan el projektörleri, doğal gaz, gazyağı ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 volt pil gücüne kadar olan el fenerleri, avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir. Deniz, nehir, sazlık, bataklık, doğal göller ve lagünlerde 9,9 beygir gücünden (düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler, ulaşım aracı olarak kullanılırken, avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda, kabahatli ile birlikte tekne sahipleri hakkında yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez. Bu araçların içerisinde baraj gölü, tabii göl, deniz, lagün, nehir, bataklık ve sazlıklarda avlanılamaz. Ulaşım amacı ile kullanılan bu teknelerle su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez. Kuş avında yivli av tüfekleri kullanılamaz. Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz. Yaban domuzu avlarında şevrotin fişeği kullanılamaz.

Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak, yüzer araçlarla, kara ve hava araçlarıyla av mahalline gidilirken hareket halindeyken avlanmak, tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak, avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak, memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak, tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver, traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak, yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak, av ve yaban hayvanlarını, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dahil her türlü istihsal yapmak, sulak alanlar ve bunların adaları ile bu alanların 300 metre içerisinde rahatsız etmek, av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metotlarından tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasak olup herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz. İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek ve üretmek yasaktır, bunlar ev, işyerleri ile özel arazilerde izinsiz olarak bulundurulamaz.

Avlaklarda, av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması durumunda tedavilerinin veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın il müdürlükleri veya doğa koruma ve milli parklar mühendislikleri ile işletme müdürlüğüne veya veteriner hekime, buralara ulaşılamaması durumunda ise jandarmaya haber verilmeli veya teslim edilmelidir. Av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcı, aynı anda bir sahada avlanamaz.

4915 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; her türlü zehir, av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı teypler, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçler, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihaz, her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır.

Yaban domuzu hariç, avına izin verile türlerin etinin alımı ve satımı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden önce ilgili kanunda belirtilen işlemleri tamamlamak zorundadır Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlak ve araçlarda taşınması zorunludur.

Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler. Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz. Anız yakmak, avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır. Değişik bölgelere ava giden avcılardan özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda; şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yasal işlem yapılır.

Biz avcıların en çok ihtiyaç duyduğumuz kısımlarını özetlemeye çalıştığım 2011-2012 MAK karalarının başta Çankırı avcıları olmak üzere bütün ülkemiz avcılarına hayırlı olmasını temenni ederim.

Bütün doğa sever avcılara rastgelsin…..

Bu yazı toplam 2498 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
1 Yorum